Naczynia przeponowe hydroforowe TerNPH

TerNPH - ze stali niskowęglowej | TerNPH-S - ze stali nierdzewnej

Cechy szczególne:

  • oddzielenie przestrzeni gazowej od cieczy,
  • eliminacja konieczności ciągłego uzupełniania powietrza,
  • kompensacja wzrostu ciśnienia w instalacji,
  • większa pojemność użytkowa niż zbiorników wodno-powietrznych.,
  • posiada atest PZH,
  • możliwość wymiany przepony,
  • smukła budowa.

Budowa naczyń przeponowych TerNPH:

Naczynia przeponowe hydroforowe zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy (1), wewnątrz którego zamocowana jest przepona gumowa (2). Wnętrze przepony łączy się z instalacją wodną króćcami K1 i K2, zamocowanymi w pokrywie dolnej (4). Do odpowietrzania służy automatyczny odpowietrznik (10) zamontowany w pokrywie górnej (3). Na płaszczu zbiornika zamontowane są manometr (5) i zawór pneumatyczny (6) do napełniania przestrzeni gazowej. W dolnej dennicy zbiornika znajduje się króciec (7) służący do kontroli szczelności przepony. Smukła budowa pozwala na instalowanie zbiorników o dużych pojemnościach bez konieczności poszerzania typowych otworów drzwiowych.Naczynia TerNPH są naczyniami rozbieralnymi z możliwością wymiany przepony (2).

Zasada działania:

Komora (A) połączona jest z instalacją wodną za pomocą króćców K1 I K2. Pompa zasysa ciecz i wypełnia nią przestrzeń (A). W komorze (B) znajduje się powietrze, którego ciśnienie rośnie wraz ze wzrostem ilości wtłoczonego przez pompę medium. Gdy ciśnienie w hydroforze osiągnie określoną wartość pompa wyłącza się, a gdy rozpoczniemy rozbiór cieczy, powietrze wypycha ją ze zbiornika. Gdy spłynie jej znaczna ilość i ciśnienie w instalacji spadnie poniżej założonego parametru pompa ponownie włącza się, automatycznie wypełniając zbiornik. Poprzez upuszczenie lub napompowanie powietrza zaworem pneumatycznym (6) istnieje możliwość dostosowania wstępnego ciśnienia pracy indywidualnie do wymagań instalacji. Ciśnienie w komorze gazowej odczytuje się za pomocą manometru (5). W celu odpowietrzania komory (A) na pokrywie górnej (3) montuje się odpowietrznik automatyczny (10).

Budowa naczynia przeponowego hydroforowego TerNPH
Budowa naczynia przeponowego hydroforowego TerNPH


© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.