Stacja do bezobsługowego uzupełniania zładu BUW

Stacja typu:
BUW - dla układów grzewczych
BUW-G - dla układów glikolowych

Stacja BUW automatycznie kontroluje i uzupełnia poziom cieczy w zładach c.o. zasilanych wodą wodociągową lub pobieraną z powrotu sieci cieplnych. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obiektach kotłowni i centralnych węzłach cieplnych, zwłaszcza w wysokich budynkach oraz w przypadkach stosowania zabezpieczania instalacji c.o. poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze. Stacja typu BUW-G została zaprojektowana do instalacji, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór glikolu np. w układach klimatyzacyjnych albo wytwornicach chłodu. Urządzenie posiada sterownik SIEMENS z możliwością podłączenia do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).

Cechy szczególne stacji BUW:

  • uzupełnianie ubytków wody grzewczej i lodowej w instalacjach
  • dotykowy ekran /panel/ SIEMENS simatic 5,7 cala,
  • zwizualizowany proces pracy urządzenia,
  • rozruch elektryczny SOFTSTART,
  • czasowe włączenie pompy przeciwdziałające jej zastaniu,
  • układ obiegu wewnętrznego zapobiegający uwarstwianiu się glikolu
  • komunikacja z Building Management System

BUW schemat

 Zasada działania stacji uzupełniania cieczy:

W skład urządzenia wchodzi zbiornik (1) umieszczony u podstawy urządzenia. Nad zbiornikiem znajduje się szafka, w której zamontowany jest układ sterowania z panelem dotykowym (2). Elementy wykonawcze - pompa (3), zawór trójdrogowy (5), oraz elementy pomiarowe - czujnik ciśnienia (7), w zależności od wykonania znajdują się nad lub przy zbiorniku cieczy uzupełniającej (1). Ciśnienie statyczne instalacji ustawia się w układzie sterowania (2). Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym za utrzymywanie minimalnej wartości ciśnienia w instalacji jest pompa (3). Obniżające się ciśnienie w instalacji do wartości minimalnej odczytuje czujnik ciśnienia (7), który przekazuje sygnał do układu sterowania (2). Układ sterowania (2) włącza pompę (3), zadaniem której jest uzupełnienie czynnika w instalacji do zadanego poziomu ciśnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu wody w zbiorniku (1) odpowiedzialny jest czujnik napełnienia (11). W przypadku gdy układ sterowania (2) otrzyma sygnał o minimalnym poziomie czynnika, następuje uruchomienie pompy (3). Wtedy następuje uzupełnienie ubytku do poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napełnienia (11). Zabezpieczenie zbiornika przed przekroczeniem max. poziomu cieczy odbywa się poprzez układ sterowania. W układach i instalacjach glikolowych, wymaga się uzupełniania czynnika przez obsługę. Jeśli ilość glikolu w zbiorniku (1) osiągnie poziom minimalny, następuje przekazanie informacji przez czujnik napełnienia (11) do układu sterowania (2).

BUW wydajnosc pompy