Stacja do bezobsługowego uzupełniania zładu BUW

Stacja typu:
BUW - dla układów grzewczych
BUW-G - dla układów glikolowych

Stacja BUW automatycznie kontroluje i uzupełnia poziom cieczy w zładach c.o. zasilanych wodą wodociągową lub pobieraną z powrotu sieci cieplnych. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obiektach kotłowni i centralnych węzłach cieplnych, zwłaszcza w wysokich budynkach oraz w przypadkach stosowania zabezpieczania instalacji c.o. poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze. Stacja typu BUW-G została zaprojektowana do instalacji, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór glikolu np. w układach klimatyzacyjnych albo wytwornicach chłodu. Urządzenie posiada sterownik SIEMENS z możliwością podłączenia do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).

Cechy szczególne stacji BUW:

  • uzupełnianie ubytków wody grzewczej i lodowej w instalacjach
  • dotykowy ekran /panel/ SIEMENS simatic 5,7 cala,
  • zwizualizowany proces pracy urządzenia,
  • rozruch elektryczny SOFTSTART,
  • solidna i niezawodna pompa MATRIX,
  • układ obiegu wewnętrznego zapobiegający uwarstwianiu się glikolu
  • komunikacja z Building Management System

BUW schemat

 Zasada działania stacji uzupełniania cieczy:

W skład urządzenia wchodzi zbiornik (1) umieszczony u podstawy urządzenia. Nad zbiornikiem znajduje się szafka, w której zamontowany jest układ sterowania z panelem dotykowym (2). Elementy wykonawcze - pompa (3), zawór trójdrogowy (5), oraz elementy pomiarowe - czujnik ciśnienia (7), w zależności od wykonania znajdują się nad lub przy zbiorniku cieczy uzupełniającej (1). Ciśnienie statyczne instalacji ustawia się w układzie sterowania (2). Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym za utrzymywanie minimalnej wartości ciśnienia w instalacji jest pompa (3). Obniżające się ciśnienie w instalacji do wartości minimalnej odczytuje czujnik ciśnienia (7), który przekazuje sygnał do układu sterowania (2). Układ sterowania (2) włącza pompę (3), zadaniem której jest uzupełnienie czynnika w instalacji do zadanego poziomu ciśnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu wody w zbiorniku (1) odpowiedzialny jest czujnik napełnienia (11). W przypadku gdy układ sterowania (2) otrzyma sygnał o minimalnym poziomie czynnika, następuje uruchomienie pompy (3). Wtedy następuje uzupełnienie ubytku do poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napełnienia (11). Zabezpieczenie zbiornika przed przekroczeniem max. poziomu cieczy odbywa się poprzez układ sterowania. W układach i instalacjach glikolowych, wymaga się uzupełniania czynnika przez obsługę. Jeśli ilość glikolu w zbiorniku (1) osiągnie poziom minimalny, następuje przekazanie informacji przez czujnik napełnienia (11) do układu sterowania (2).

Pompa Ebara Matrix

Urządzenia typu BUW są wyposażone w solidną i niezawodną pompę typu Matrix firmy Ebara. Wielostopniowa pompa, o zwartej i solidnej konstrukcji znakomicie odnajduje się w zastosowaniach przemysłowych takich jak zestawy hydroforowe, stacje uzdatniania wody,
instalacje grzewcze i chłodnicze.

Stacja BUW

Specyfikacja pompy:

• Maksymalna temperatura medium: 110°C.
• Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.
• Maksymalna zawartość chlorków: 500 ppm.

Zastosowane materiały:

• Korpus, wirniki, kierownice, pokrywa pompy oraz wał: stal AISI 304.
• Uszczelnienie wału: mechaniczne węgiel/ceramika/EPDM.
• Obudowa silnika oraz wspornik: aluminium.

Dane techniczne pompy:

• Silnik 2-biegunowy z wymuszonym chłodzeniem.
• Klasa izolacji F
• Stopień ochrony: IP 55.
• Zasilanie: 1~230V, ±10%, 50 Hz lub 3~230/400V, ±10%, 50 Hz.
• Kondensator załączony na stałe wraz z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym dla wersji jednofazowej.
• Zabezpieczenie termiczne dla wersji trójfazowej w gestii użytkownika.
• Króciec ssawny: 1” dla MATRIX 3, 1”1/4 dla MATRIX 5, 1”1/2 dla MATRIX 10, 2” dla MATRIX 18.
• Króciec tłoczny: 1” dla MATRIX 3-5, 1”1/4 dla MATRIX 10, 1”1/2 dla MATRIX 18.

pompa ebara matrix dane techniczne

ZAKRES ZASTOSOWANIA (zgodnie z ISO 9906 Aneks A)
ZAKRES ZASTOSOWANIA (zgodnie z ISO 9906 Aneks A)