Bezobsługowe uzupełnianie zładu BUW

BUW - dla układów grzewczych
BUW-G - dla układów glikolowych

Urządzenie jest przeznaczone do automatycznego kontrolowania i bezobsługowego uzupełniania wody w zładach c.o. zasilanych wodą wodociągową lub pobieraną z powrotu sieci cieplnych. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obiektach kotłowni i centralnych węzłach cieplnych, zwłaszcza w wysokich budynkach oraz w przypadkach stosowania zabezpieczania instalacji c.o. poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze. Zestaw typu BUW-G jest wykorzystany w instalacjach, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór glikolu np. w układach klimatyzacyjnych albo wytwornicach chłodu. Stacja jest wyposażona w sterownik SIEMENS z możliwością podłączenia do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).

Cechy szczególne urządzenia BUW:

  • uzupełnianie ubytków wody grzewczej i lodowej w instalacjach
  • dotykowy ekran /panel/ SIEMENS simatic 5,7 cala,
  • zwizualizowany proces pracy urządzenia,
  • rozruch elektryczny SOFTSTART,
  • czasowe włączenie pompy przeciwdziałające jej zastaniu,
  • układ obiegu wewnętrznego zapobiegający uwarstwianiu się glikolu
  • komunikacja z Building Management System

BUW schemat

 Zasada działania urządzenia uzupełniania cieczy:

W skład urządzenia wchodzi zbiornik (1) umieszczony u podstawy urządzenia. Nad zbiornikiem znajduje się szafka, w której zamontowano układ sterowania z panelem dotykowym (2). Elementy wykonawcze (pompa (3), zawór trójdrogowy (5)) i pomiarowe (czujnik ciśnienia (7)) w zależności od wykonania umieszczane są nad lub przy zbiorniku wody uzupełniającej (1).

Ciśnienie statyczne instalacji ustawiane jest w układzie sterowania (2). Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym za utrzymywanie minimalnej wartości ciśnienia w instalacji jest pompa (3). Obniżenie ciśnienia w instalacji do wartości minimalnej jest odczytywane poprzez czujnik ciśnienia (7) i przekazywane do układu sterowania (2). Układ sterowania (2) włącza pompę (3), której zadaniem jest uzupełnienie czynnika
w instalacji do poziomu ustawionego ciśnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu wody w zbiorniku (1) odpowiedzialny jest czujnik napełnienia (11). Gdy układ sterowania (2) otrzyma sygnał o minimalnym poziomie czynnika następuje uruchomienie pompy (3) i następuje uzupełnienie ubytku do poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napełnienia (11). Zabezpieczenie zbiornika przed przekroczeniem max. poziomu cieczy odbywa się poprzez układ sterowania. Gdy czynnikiem roboczym jest glikol wymagane jest uzupełnianie czynnika przez
obsługę. Kiedy poziom glikolu w zbiorniku (1) osiąga poziom minimalny, informacja przekazywana jest do układu sterowania (2) poprzez czujnik napełnienia (11).

BUW wydajnosc pompy