TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Zestaw TERMAX

Stacja do automatycznej stabilizacji ciśnienia, uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika

TERMAX-T - dla układów wysokotemperaturowych
TERMAX-GP - dla układów glikolowych

Zestaw przeznaczony jest do stabilizacji układów i zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, ubytkiem zładu. Mogą być również wyposażone w funkcję automatycznego odgazowania czynnika. TERMAX zaleca się stosować w wysokich budynkach, w zładach o dużej pojemności, jak również tam gdzie ubytki wody są duże i powodują konieczność stałej obsługi.
TERMAX-T przeznaczony jest do układów pracujących w temperaturze powyżej 100°C wraz ze zbiornikiem schładzającym.
TERMAX-GP ma zastosowanie w układach glikolowych.

Wszystkie zestawy posiadają możliwość uruchomienia alarmu, po przekroczeniu zadanego zakresu temperatury i wysłania stanu alarmowego do systemu BMS (Bulding Managment System).

Cechy szczególne zestawu:

  • kompensacja wzrostu ciśnienia na skutek wzrostu temperatury,
  • uzupełnianie ubytków wody w instalacji,
  • odgazowanie wody,
  • automatyczna stabilizacja ciśnienia zładu na ustalonym poziomie,
  • pompa uruchamiana w trybie softstart,
  • kontrola zadanego zakresu temperatury,
  • dotykowy panel sterowania SIEMENS,
  • możliwość podłączenia do systemu BMS.

Dane techniczne:

Typ zestawu
TERMAX do wysokich budynków
TERMAX-T dla układów wysokotemperaturowych >100°C
TERMAX-G dla układów glikolowych
Typ naczynia bezciśnieniowe TerNWP
Zakres nastaw ciśnienia statycznego 0-10 bar
Pojemność użytkowa 75% pojemności całkowitej TerNWP
Napięcie zasilania ~230/400 V
Wymiary naczyń przeponowych wg karty katalogowej naczyń wzbiorczych TerNWP
Uwaga: zastosowanie zestawu TERMAX w liniach technologicznych wymaga uzgodnienia z TERMEN.
Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika typ TERMAX
Załączniki do pobrania:
Karty katalogowe produktów

Budowa zestawu TERMAX:

Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu TERMAX składa się z dwóch połączonych ze sobą członów:
zespół wykonawczy automatyki, w skład którego wchodzą: układ sterowania (1), pompa (2), regulator upustowy (3), zawór elektromagnetyczny (4), wodomierz (5), filtr skośny (6), zawór odcinający (7), zawór zwrotny (8), czujnik ciśnienia (9), manometr (10), zawór elektromagnetyczny (11);
zestaw wzbiorczy, w skład którego wchodzą: bezciśnieniowe naczynie lub zestaw naczyń wzbiorczych na bazie TerNWP (12), czujnik napełnienia naczynia (13), zawór bezpieczeństwa przelewowy (14).

Zasada działania:

Obliczeniowe ciśnienie pracy (ciśnienie statyczne instalacji) ustawiane jest na układzie sterowania (1). Elementami wykonawczymi, odpowiedzialnymi za utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji, są pompa (2) i regulator upustowy bezpośredniego działania (3). Przekroczenie ustawionego ciśnienia na regulatorze upustowym (3) powoduje jego otwarcie i przepływ czynnika do naczynia lub naczyń przeponowych (12). Obniżenie ciśnienia w instalacji jest odczytywane poprzez czujnik ciśnienia (9) i przekazywane do układu sterowania (1). Układ sterowania (1) włącza pompę (2), której zadaniem jest uzupełnienie wody w instalacji do poziomu ciśnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu czynnika w naczyniu przeponowym odpowiedzialny jest czujnik napełnienia (13). Gdy układ sterowania (1) otrzyma sygnał o minimalnym poziomie czynnika następuje otwarcie zaworu elektromagnetycznego (4) i uzupełnienie ubytku czynnika do ustawionego poziomu. Podstawowa funkcja odgazowania odbywa się na regulatorze upustowym (3), natomiast w wypadku gdy straty w instalacji nie są duże celowym jest zastosowanie zaworu elektromagnetycznego (11), który poprzez układ sterowania (1) wspomaga funkcję odgazowania
Budowa zestawu TERMAX

Galeria:

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone