Zestaw TERMAX

Automatyczna stabilizacja ciśnienia, uzupełnianie i magazynowania nadmiaru czynnika.

Opis urządzenia.

Zestaw przeznaczony jest do stabilizacji układów i zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, ubytkiem zładu. Mogą być również wyposażone w funkcję automatycznego odgazowania czynnika. TERMAX zaleca się stosować w wysokich budynkach, w zładach o dużej pojemności, jak również tam gdzie ubytki wody są duże i powodują konieczność stałej obsługi.
TERMAX-T przeznaczony jest do układów pracujących w temperaturze powyżej 100°C wraz ze zbiornikiem schładzającym.
TERMAX-GP ma zastosowanie w układach glikolowych.

Wszystkie zestawy posiadają możliwość uruchomienia alarmu, po przekroczeniu zadanego zakresu temperatury i wysłania stanu alarmowego do systemu BMS (Bulding Managment System).

Cechy szczególne:

  • kompensacja wzrostu ciśnienia na skutek wzrostu temperatury,
  • uzupełnianie ubytków wody w instalacji,
  • odgazowanie wody,
  • automatyczna stabilizacja ciśnienia zładu na ustalonym poziomie,
  • pompa uruchamiana w trybie softstart,
  • kontrola zadanego zakresu temperatury,
  • dotykowy panel sterowania SIEMENS,
  • możliwość podłączenia do systemu BMS.

Dane techniczne:

Uwaga: zastosowanie zestawu TERMAX w liniach technologicznych wymaga uzgodnienia z TERMEN.

Typ zestawu TERMAX do wysokich budynków
TERMAX-T dla układów wysokotemperaturowych >100°C
TERMAX-G dla układów glikolowych
Typ naczynia bezciśnieniowe TerNWP
Zakres nastaw ciśnienia statycznego 0-10 bar
Pojemność użytkowa 75% pojemności całkowitej TerNWP
Napięcie zasilania ~230/400 V
Wymiary naczyń przeponowych wg karty katalogowej naczyń wzbiorczych TerNWP

Budowa i zasada działania stacji BUW:

Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu TERMAX składa się z dwóch połączonych ze sobą członów:
▶ zespół wykonawczy automatyki, w skład którego wchodzą: układ sterowania (1), pompa (2), regulator upustowy (3), zawór elektromagnetyczny (4), wodomierz (5), filtr skośny (6), zawór odcinający (7), zawór zwrotny (8), czujnik ciśnienia (9), manometr (10), zawór elektromagnetyczny (11);
▶ zestaw wzbiorczy, w skład którego wchodzą: bezciśnieniowe naczynie lub zestaw naczyń wzbiorczych na bazie TerNWP (12), czujnik napełnienia naczynia (13), zawór bezpieczeństwa przelewowy (14).
Obliczeniowe ciśnienie pracy (ciśnienie statyczne instalacji) ustawiane jest na układzie sterowania (1). Elementami wykonawczymi, odpowiedzialnymi za utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji, są pompa (2) i regulator upustowy bezpośredniego działania (3). Przekroczenie ustawionego ciśnienia na regulatorze upustowym (3) powoduje jego otwarcie i przepływ czynnika do naczynia lub naczyń przeponowych (12). Obniżenie ciśnienia w instalacji jest odczytywane poprzez czujnik ciśnienia (9) i przekazywane do układu sterowania (1). Układ sterowania (1) włącza pompę (2), której zadaniem jest uzupełnienie wody w instalacji do poziomu ciśnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu czynnika w naczyniu przeponowym odpowiedzialny jest czujnik napełnienia (13). Gdy układ sterowania (1) otrzyma sygnał o minimalnym poziomie czynnika następuje otwarcie zaworu elektromagnetycznego (4) i uzupełnienie ubytku czynnika do ustawionego poziomu. Podstawowa funkcja odgazowania odbywa się na regulatorze upustowym (3), natomiast w wypadku gdy straty w instalacji nie są duże celowym jest zastosowanie zaworu elektromagnetycznego (11), który poprzez układ sterowania (1) wspomaga funkcję odgazowania

Budowa zestawu TERMAX
Budowa zestawu TERMAX

Załączniki do pobrania:

Karty katalogowe produktów

Galeria:


Powiązane produkty:

Stacja do bezobsługowego uzupełniania zładu BUW
Stacja BUW bezobslugowe uzupelnianie zładu zarządzane mikrokotrolerem SIEMENS.
Podgrzewacz cwu Z_BIS
Podgrzewacz ciepłej wody Z-BIS przygotowuje ciepłą wodę użytkową w kotłowniach gazowych i olejowych.
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.