Dobór urządzeń

Dobór naczynia przeponowego dla instalacji c.o. - TerNWP

Pojemność całkowita instalacji ogrzewania wodnego V [m3]
Ciśnienie statyczne instalacji Pst bar
Max ciśnienie pracy naczynia przeponowego Pmax [bar]
Temperatura zasilania Tz [°C]
Max wysokość zbiornika H [mm]