TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Często zadawane pytania.

 1. Projektując kotłownie dobrałem sprzęgło waszej firmy, ale w karcie katalogowej nie podano wartości Kv. Mowa tu o sprzęgle typu SP 65/150 TERMEN. Za wartość Kv sprzęgła należy uznać stratę równą wartości straty dwóch kształtek instalacyjnych o średnicy krócca przyłączeniowego i kącie 90°.
 2. Czy do zbiorników chłodu dostarczamy izolację np. kauczukową? Nie. Różnorodność zbiorników i zasobników nie pozwala na ustandaryzowanie produkcji izolacji do nich. Do tego dochodzi możliwość uszkodzenia izolacji podczas transportu i montażu. Dlatego, zalecamy wykonanie izolacji po zamontowaniu urządzenia.
 3. Czy Wasz zakład jest uprawniony przez UDT do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Tak. Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego, produkujemy zbiorniki zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED97/23WE.
  Jednostka notyfikowana CE1433.
 4. Czy można u Państwa zamówić wykonanie zasobnika chłodu CZW-G dla glikolu o pojemności około 2000 l. z 4 króćcami DN 100, przegrodami perforowanymi lub wspawanymi kolanami do króćców wewnątrz zasobnika tak, aby pełnił funkcję sprzęgła hydraulicznego? Tak, można. Każdy zasobnik można dostosować do zapewnienia równowagi hydraulicznej całej instalacji.
 5. Czy produkujecie magnetoodmulacze w wersji wykonania z blachy 304? Wersje nierdzewne magnetoodmulaczy standardowo wykonujemy z blachy 324, 321. W zależności od potrzeb filtroodmulnik magnetyczny wykonany w całości (kołnierze, pokrywa,korek) w gat. blachy 304.
 6. Chciałbym zapytać czy zajmują się Państwo również certyfikacją UDT parowych zaworów bezpieczeństwa? Tak, ale po indywidualnej konsultacji. Zawory bezpieczeństwa badamy wyłącznie w obecności UDT.
 7. Zastanawiam się nad możliwością wykonania zbiornika buforowego jako PN10 lub PN16. Czy w obu przypadkach cena ulegnie zmianie? Zmiana ciśnienia, temperatury roboczej, warunków pracy zbiornika ma wpływ na grubości i gatunki materiałów oraz na klasyfikację zbiornika. Może się zdarzyć że dany zbiornik obligatoryjnie będzie podlegał odbiorowi przez UDT. Dlatego, te wszystkie czynniki mają wpływ na cenę zbiornika.
 8. Kupiliśmy u Państwa membranę do naczynia wzbiorczego przeponowego typu TerNWP130 i planujemy zamontować. Jakie ciśnienie trzeba nabić wentylem po wymianie membrany skoro ciśnienie robocze glikolu w zbiorniku to około 0,16 MPa? Należy skorzystać ze wzoru: Wysokość obiektu [m] -------------------- + 0.2[bar] 10
 9. Czy do nabicia naczynia przeponowego można użyć powietrze czy azot? Jeśli nie jest to określone przez projektanta instalacji, może być powietrze.
 10. Czy dobijać ciśnienie naczynia na zalanym zbiorniku czy przed zalaniem? Ciśnienie należy dobijać przed zalaniem.
 11. Czy istnieje możliwość otrzymania proponowanych filtroodmulników w plikach dwg? Pliki dwg urządzeń TERMEN są do pobrania stąd .
  Jeżeli czegoś nie ma lub potrzebne są zmiany w konstrukcji urządzenia - proszę pisać.
 12. Jakie ma znaczenie którym króćcem woda z instalacji lub z chillerów wejdzie do sprzęgła? Sprzęgło wyposażone jest w pionowe przegrody (znajdują się one w połowie zbiornika), które utrudniają mieszanie się czynnika wewnątrz sprzęgła (powrotu z zasilaniem). Sprzęgło możemy podłączyć na dwa sposoby. Prawą stroną sprzęgła płynie czynnik o temperaturze 6°C, lewą wraca czynnik z instalacji o temperaturze 12°C. Drugi wariant lewą stroną czynnik o temperaturze 6°C, a prawą wraca o temperaturze 12°C.
 13. Czym różni się sprzęgło SP od sprzęgła SP-G dla instalacji chłodniczych? Sprzęgła z indeksem "G" są dedykowane instalacjom chłodniczym.
 14. Jaka jest różnica między sprzęgłem hydraulicznym a wartownikiem? Nie ma żadnej różnicy, sprzęgła hydrauliczne występują pod różnymi nazwami: wartowniki, zwrotnica hydrauliczna, wajcha hydrauliczna. Wszystkie pełnią funkcję równoważenia ciśnień i przepływów w instalacji.
 15. Co różni odmulacze od magnetoodmulaczy? Magnetoodmulacze produkcji TERMEN są wyposażone w neodymowy stos magnetyczny, zabezpieczony tuleją ochronną przed bezpośrednim osadzaniem się na nim zanieczyszczeń.
 16. Czy jest różnica między magnetoodmulaczem a filtroodmulnikiem ze stosem magnetycznym? Nie, nie ma żadnej różnicy. Filtroodmulniki, odmulacze, filtroodmulacze, magnetoodmulacze, separatory zanieczyszczeń - wszystkie te urządzenia pełnią tę samą funkcję - przechwytywanie cząstek stałych unoszonych przez przepływające medium (woda, glikol).
 17. Czy istnieje możliwość wykonania przez Państwa firmę rurociągów na budowie? Nie wykonujemy żadnych robót budowlano-instalacyjnych. Wszystkie zlecenia możemy realizować w naszej hali produkcyjnej i po ich wykonaniu przewieźć na miejce budowy.
 18. Jakie dokumenty posiadają zbiorniki naszej produkcji? 1. Poświadczenie wykonania dla zbiorników wykonanych w sztuce inżynierskiej.
  2. Deklaracje zgodności WE dla wyrobów oznaczonych znakiem CE lud świadectwa UDT.
  3. Wykaz materiałów, przeprowadzonych badań, dane spawaczy.
  4. Gwarancja.
 19. Jak długo trzeba czekać na certyfikację zaworów bezpieczeństwa? Certyfikację zaworów bezpieczeństwa przeprowadzamy wyłącznie w obecności przestawiciela UDT. Dla zmiejszenia kosztów przedstawicel urzędu jest wzywany do większej ilości zaworów, dlatego czas oczekiwania na przeprowadzenie sprawdzenia działania zaworów jest różny. Jednakże jeśli zleceniodawcy zależy na czasie, możemy zawór sprawdzić niemalże natychmiast, ale koszt badania będzie wyższy.

Mam inne pytanie.

Napisz do nas.

© 2019 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone