TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Sprzęgła Hydrauliczne Chłodnicze

Dla chłodnictwa, klimatyzacji oraz do pracy w ujemnej temperaturze otoczenia.

Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze typu SP-G oraz SPP-G przystosowane do pracy w temperaturach poniżej 0°C, w układach glikolowych, chłodnictwie i klimatyzacji. Przeznaczone są do rozdzielenia obiegu wytwornicy i chłodniczego, w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu wytwornic oraz jednego lub wielu obiegów chłodniczych. Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów.

Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego przystosowanego do pracy w minusowych temperaturach zapewnia:

  • rozdzielenie obiegu pierwotnego i wtórnego,
  • utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu wytwornicy i obwodach chłodniczych,
  • wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów,
  • odmulanie czynnika chłodniczego,
  • odpowietrzanie czynnika chłodniczego,
  • gwarancja 36 miesięcy.

Budowa SP-G:

Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg chłodniczy. W zbiorniku zainstalowano perforowaną przegrodę (6) wspomagającą efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (9) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (10), do którego podłącza się zawór spustowy.

Zasada działania:

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach chłodniczych następuje rozdzielenie obiegu pierwotnego od obiegu wtórnego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

Zasada działania sprzegła SP-G
  1. Stan w którym ilość czynnika chłodniczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ chłodniczy (rys.1). Ilość chłodu dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego Q O.
  2. Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji wtórnej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem chłodu Q O, część strumienia przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar chłodu QD  jest zawracany, dając sygnał automatyce do zmniejszenia mocy wytwornic lub ich wyłączenia.
  3. Podczas gdy zapotrzebowanie na chłód Q O jest większe niż dostarczana przez wytwornicę moc QD , pompy instalacji chłodniczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do podwyższenia temperatury strumienia zasilającego obieg wtórny. Dla automatyki jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującej wytwornicy lub włączyć następną wytwornicę.
Schemat sprzęgła chłodniczego SP-G
Schemat sprzęgła chłodniczego SP-G

Budowa SPP-G:

Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg chłodniczy. W zbiorniku zainstalowano zespół perforowanych przegród (6) zapobiegających bezpośredniemu przepływowi wody z wytwornicy do instalacji chłodniczej, jak również wspomagających efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. Przegrody (8) mają za zadanie ukierunkowanie przepływu czynnika w zbiorniku, co w konsekwencji pozwoliło na zmniejszenie rozstawu króćców i zmniejszenie wymiarów urządzenia. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (10) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (11), do którego podłącza się zawór spustowy.

Zasada działania:

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach chłodniczych następuje rozdzielenie obiegu pierwotnego od obiegu wtórnego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

Zasada działania sprzegła SPP-G

- Stan w którym ilość czynnika grzewczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ chłodniczy (rys.1). Ilość ciepła dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego QO

- Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji wtórnej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem chłodu QO , część strumienia przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar chłodu QD jest zawracany, dając sygnał automatyce do zmniejszenia mocy wytwornic lub ich wyłączenia.
- Podczas gdy zapotrzebowanie na chłód QO jest większe niż dostarczana przez wytwornicę moc Q, pompy instalacji chłodniczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do podwyższenia temperatury strumienia zasilającego obieg wtórny. Dla automatyki jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującej wytwornicy lub włączyć następną wytwornicę.

Schemat sprzęgła chłodniczego SPP-G
Schemat sprzęgła chłodniczego SPP-G

Galeria:

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone