Sprzęgła Hydrauliczne Chłodnicze

Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze dla chłodnictwa i klimatyzacji

Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze typu SP-G oraz SPP-G przystosowane do pracy w temperaturach poniżej 0°C, w układach glikolowych, chłodnictwie i klimatyzacji. Przeznaczone są do rozdzielenia obiegu wytwornicy i chłodniczego, w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu wytwornic oraz jednego lub wielu obiegów chłodniczych. Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów.

Cechy szczególne:

  • rozdzielenie obiegu pierwotnego i wtórnego,
  • utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu wytwornicy i obwodach chłodniczych,
  • wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów,
  • odmulanie czynnika chłodniczego,
  • odpowietrzanie czynnika chłodniczego,
  • gwarancja 36 miesięcy.
Sprzęgło hydrauliczne chłodnicze SPP-G
Sprzęgło hydrauliczne chłodnicze SPP-G przystosowane do niskich temperatur

Sprzęgło chłodnicze budowaBudowa SP-G

Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg chłodniczy. W zbiorniku zainstalowano perforowaną przegrodę (6) wspomagającą efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (9) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (10), do którego podłącza się zawór spustowy.

Zasada działania sprzęgła chłodniczego SP-G

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach chłodniczych następuje rozdzielenie obiegu pierwotnego od obiegu wtórnego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

  1. Stan w którym ilość czynnika chłodniczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ chłodniczy (rys.1). Ilość chłodu dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego Qo .
  2. Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji wtórnej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem chłodu Qo , część strumienia przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar chłodu QD  jest zawracany, dając sygnał automatyce do zmniejszenia mocy wytwornic lub ich wyłączenia.
  3. Podczas gdy zapotrzebowanie na chłód Qo jest większe niż dostarczana przez wytwornicę moc QD , pompy instalacji chłodniczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do podwyższenia temperatury strumienia zasilającego obieg wtórny. Dla automatyki jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującej wytwornicy lub włączyć następną wytwornicę.
zasada dzialania sprzeglo sp-g
Zasada działania sprzęgła SP-G

Budowa sprzęgła typu SPP-Gspp-bud

Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce.
Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg chłodniczy. W zbiorniku zainstalowano zespół perforowanych przegród (6) zapobiegających bezpośredniemu przepływowi wody z wytwornicy do instalacji chłodniczej, jak również wspomagających efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu
odpowietrzającego. Przegrody (8) mają za zadanie ukierunkowanie przepływu czynnika w zbiorniku, co w konsekwencji pozwoliło na zmniejszenie rozstawu króćców i zmniejszenie wymiarów urządzenia. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (10) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (11), do którego podłącza się zawór spustowy.

Zasada działania sprzęgła typu SPP-G

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach chłodniczych następuje rozdzielenie obiegu pierwotnego od obiegu wtórnego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

- Stan w którym ilość czynnika grzewczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ chłodniczy (rys.1). Ilość ciepła dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego QO

- Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji wtórnej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem chłodu QO , część strumienia przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar chłodu QD jest zawracany, dając sygnał automatyce do zmniejszenia mocy wytwornic lub ich wyłączenia.
- Podczas gdy zapotrzebowanie na chłód QO jest większe niż dostarczana przez wytwornicę moc Q, pompy instalacji chłodniczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do podwyższenia temperatury strumienia zasilającego obieg wtórny. Dla automatyki jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującej wytwornicy lub włączyć następną wytwornicę.

spp-g