Sprzęgła Hydrauliczne Chłodnicze

Sprzęgło dla chłodnictwa, klimatyzacji oraz do pracy w ujemnej temperaturze otoczenia

Charakterystyka sprzęgła.

Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze typu SP-G oraz SPP-G przystosowane do pracy w temperaturach poniżej 0°C, w układach glikolowych, chłodnictwie i klimatyzacji. Przeznaczone są do rozdzielenia obiegu wytwornicy i chłodniczego, w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu wytwornic oraz jednego lub wielu obiegów chłodniczych. Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów.
Standardowo produkujemy sprzęgła z króćcami kołnierzowymi od DN40 do DN600. Na zamówienie sprzęgło hydrauliczne może zostać wyposażone w króćce według indywidualnego projektu.
Wartownik, wajcha hydrauliczna, rozdzielacz lub zwrotnica hydrauliczna to zamienne nazwy sprzęgieł hydraulicznych.

Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego przystosowanego do pracy w minusowych temperaturach zapewnia:

  • rozdzielenie obiegu pierwotnego i wtórnego,
  • utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu wytwornicy i obwodach chłodniczych,
  • wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów,
  • odmulanie czynnika chłodniczego,
  • odpowietrzanie czynnika chłodniczego,
  • gwarancja 36 miesięcy.
Sprzęgło hydrauliczne dla chłodnictwa SPP-SG150/450
Sprzęgło hydrauliczne dla chłodnictwa SPP-G z konstrukcją wsporczą

Budowa i zasada działania:

Typ SP-G

Sprzęgło hydrauliczne typu SP-G zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg chłodniczy. W zbiorniku zainstalowano perforowaną przegrodę (6) wspomagającą efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (9) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (10), do którego podłącza się zawór spustowy.

Schemat sprzęgła chłodniczego SP-G

Typ SPP-G

Budowa sprzęgła typu SPP-G podobnie jak SP jest oparta na konstrukcji cylidrycznego zbiornika stalowego (1) gdzie zamontowano cztery króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu wytwornicy oraz wylotowy (4) i wlotowy (5) obsługujące obieg chłodniczy. Wewnątrz zbiornika, tak samo jak w SP, jest zespół perforowanych przegród (6) zapobiegających bezpośredniemu przepływowi wody z wytwornicy do instalacji chłodniczej. Nagromadzone powietrze usuwa się przez króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. Przegrody (8) mają za zadanie ukierunkowanie przepływu czynnika w zbiorniku, co w konsekwencji pozwoliło na zmniejszenie rozstawu króćców i zmniejszenie wymiarów urządzenia. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (10) wspomagające proces odmulania. Króciec (11) służy podłączenia zaworu spustowego.

Schemat sprzęgła chłodniczego SPP-G

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach chłodniczych następuje rozdzielenie obiegu pierwotnego od obiegu wtórnego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

  1. Stan w którym ilość czynnika chłodniczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ chłodniczy (rys.1). Ilość chłodu dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego Q O.
  2. Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji wtórnej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem chłodu Q O, część strumienia przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar chłodu QD  jest zawracany, dając sygnał automatyce do zmniejszenia mocy wytwornic lub ich wyłączenia.
  3. Podczas gdy zapotrzebowanie na chłód Q O jest większe niż dostarczana przez wytwornicę moc QD , pompy instalacji chłodniczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do podwyższenia temperatury strumienia zasilającego obieg wtórny. Dla automatyki jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującej wytwornicy lub włączyć następną wytwornicę.
Zasada działania sprzegła SP-G
Zasada działania sprzegła SP-G.
Zasada działania sprzegła SPP-G
Zasada działania sprzegła typu SPP-G o zmniejszonym rozstawie króćców.

Załączniki do pobrania:

Karty katalogowe produktów
Rysunki wymiarowe CAD w formacie AutoCaD (.dwg)
Instrukcje eksploatacji (DTR)
Atesty i deklaracje

Kalkulator doboru sprzęła hydraulicznego

Kalkulator doboru obliczy moc cieplną układu kotłowego oraz przepływ nominalny skalkulowany na podstawie gęstości wody przy danej temperaturze, a następnie dla podanych parametrów wejściowych wskaże najbardziej odpowiednie sprzęgło produkcji TERMEN.

Kalkulator doboru wersja online.
Kalkulator doboru aplikacja widnows.

Powiązane produkty:

Sprzęgło hydrauliczne wartownik SPP TERMEN
Sprzęgło hydrauliczne jako rozdzielacz obiegu kotłowego i grzewczego, zapewnia niezależne ich działanie bez konieczności równoważenia przepływów.
kolektor dla 3 lub więcej obiegów
Kolektory i rozdzielacze niezbędne elementy dla dużych instalacji, produkowane pod indywidualne potrzeby projektu.
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.