Separator powietrza i mikropęcherzy SEP

Separator mikropęcherzy powietrza SEP
Separator mikropęcherzy powietrza rozpuszczonego w wodzie SEP

Separatory powietrza przeznaczone są do usuwania mikropęcherzy rozpuszczonych w wodzie. Stosuje się je w instalacjach grzewczych w miejscu gdzie temperatura wody jest najwyższa (za kotłem lub wymiennikiem ciepła).

Zalety zastosowania separatora mikropęcherzy powietrza:

  • w istotny sposób obniża korozję w instalacji,
  • zmniejsza awaryjność pomp powstającą wskutek kawitacji,
  • zmniejsza szumy przepływowe i głośną pracę instalacji.

UWAGA: Zastosowanie separatora do pracy z roztworem glikolu lub przy ujemnych temperaturach, wymaga uzgodnienia parametrów z PPU TERMEN S.A.

Separatory powietrza – cechy szczególne:

  • bezobsługowe usuwanie powietrza rozpuszczonego w wodzie grzewczej,
  • usuwanie zanieczyszczeń zawartych w wodzie,
  • instalacja na rurociągu poziomym.

Budowa

Separator powietrza zbudowany jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie (opcjonalnie w wykonaniu ze stali kwasoodpornej).
Na płaszczu zainstalowane są dwa króćce, wlotowy i wylotowy, które służą do podłączenia obiegu instalacji. Zbiornik został wypełniony specjalnymi pierścieniami, mające za zadanie oddzielenie powietrza zawartego w wodzie. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano automatyczny zawór odpowietrzający. Do oczyszczania separatora powietrza z
wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń w dolnej części zbiornika służy króciec, do którego podłącza się zawór spustowy.

Zasada działania

Czynnik grzewczy wpływa poprzez króciec wlotowy do zbiornika, wewnątrz którego następuje zmniejszenie prędkości przepływającej wody. Zjawisko to sprzyja osadzaniu się pęcherzy i mikropęcherzy na ściankach pierścieni, a wytrącone powietrze unosi się w górę zbiornika, gdzie jest usuwane poprzez automatyczny zawór odpowietrzający. Wolny od powietrza czynnik wypływa przez króciec wylotowy.

Do pobrania:

Karta katalogowa

Instrukcje eksploatacji (DTR)