Zbiorniki chłodnicze

Zasobniki cieczy do gromadzenia amoniaku

Typ TerZL dla temperatur od -20°C do +80°C

Zbiorniki typu TerZL służą do gromadzenia ciekłego amoniaku w instalacjach chłodniczych.

Zasobniki cieczy

Zbiornik oleju

Typ TerZO dla temperatur od -40°C do +80°C

Zbiornik typu TerZO służy do gromadzenia oleju.

Zbiornik oleju

Chłodnica międzystopniowa TerMOL

Chłodnica (ziębnica) typu TerMOL dla temperatur -40 do +50 °C, służy do schładzania par sprężonych do ciśnienia międzystopniowego w dwustopniowych amoniakalnych urządzeniach chłodniczych oraz do równoczesnego oddzieleniacieczy NH z mieszaniny parowo-cieczowej powracającej z parowników pracującychwukładzie pompowym.
Czynniki chłodnicze: amoniak, freon.
Chłodnica międzystopniowa TerMOL to

  • zbiornik ciśnieniowy,
  • wykonany ze stopu stali węglowej odpornej na działanie czynników chłodniczych o niskich lub ujemnych temperaturach,
  • malowany zewnętrznie,
  • zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej,
  • posiada znak CE.
  • Urządzenie podlega pod odbiór Urzędu Dozoru Technicznego.

Chłodnica międzystopniowa

chłodnica międzystopniowa

Karty katalogowe zbiorników chłodniczych