Podgrzewacz Z-BIS

Automatyczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kotłowniach gazowych i olejowych.

Opis urządzenia.

Podgrzewacz Z-BIS

Podgrzewacz Z-BIS przeznaczony jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłowniach gazowych i olejowych. Jest znacznie bardziej efektywnym zamiennikiem dla układów opartych na podgrzewaczach pojemnościowych i zasobnikach cwu. Zestaw Z-BIS wyróżnia się dużą wydajnością, stabilnością temperatury, prostą obsługą oraz skutecznym zabezpieczeniem instalacji przed rozwojem flory bakteryjnej, zwłaszcza rodziny legionella.

Cechy szczególne:

 • skuteczne zabezpieczenie przed rozwojem flory bakteryjnej, zwłaszcza z rodziny legionella,
 • zapewnienie stałej temperatury c.w.u. -wyjściowej 60°C,- eksploatacyjnej 55°C, bez konieczności podwyższania parametrów wody grzewczej do 90°C w godzinach szczytu,
 • zapewnienie odpowiedniego schładzania powrotnej wody grzejnej poniżej 57°C, co gwarantuje dobrą współpracę podgrzewacza z kotłami kondensacyjnymi,
 • stosunkowo małe gabaryty,
 • wydatnie niższe nakłady inwestycyjne niż podgrzewaczy pojemnościowych i przepływowych.
 • brak potrzeby stosowania generatorów chloru,
 • nie powstają związki AOX,
 • posiada atest higieniczny PZH.

Podgrzewanie wody użytkowej odbywa się zwykle w kotłowniach gazowych lub olejowych, głównie za pomocą pojemnościowych, pionowych podgrzewaczy, wyposażonych w wężownicę grzejną w formie spiralnej. Zasilanie wężownicy czynnikiem grzejnym wymaga zastosowania podwyższonych temperatur (nawet do +90°C) dla zapewnienia wymaganej temperatury w godzinach szczytowego rozbioru. Istotną wadą podgrzewaczy pojemnościowych jest ich niska efektywność energetyczną i mała wydajność. Zwiększenie wydajności poprzez zwiększenie ilości podgrzewaczy jest nieekonomiczne ze względu na wysoki koszt urządzeń. Dodatkowo zastosowanie zbiorników może spowodować namnażanie się m.in. bakterii legionella.
Proponowane urządzenie typu Z-BIS eliminuje całkowicie w/w mankamenty.

Nowe rozwiązanie technicznie polega na zastosowaniu układów podgrzewacza wyposażonych w wysokosprawne płytowe wymienniki ciepła, współpracujące ze stabilizatorem ZCWS oraz odpowiednich pomp: zasilającej - obiegu wewnętrznego w zbiorniku stabilizującym i cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u.
Zastosowanie wysokosprawnych wymienników płytowych pozwala na znaczne zwiększenie wydajności podgrzewacza. W proponowanym rozwiązaniu technicznym moc cieplna może wynosić od 70kW do 780 kW, co zapewnia produkcję ciepłej wody o temp. +60°C w ilościach: od 1200l/h do 13800 l/h. Wymagana temperatura czynnika grzewczego wynosi tylko +70°C, a więc zbędne jest jej podwyższanie do wartości +90°C, jak to ma miejsce w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych.
Kompaktowa konstrukcja i stosunkowo małe wymiary zestawów Z-BIS pozwalają na ich zabudowę w bardzo małych pomieszczeniach.
Podgrzewacze Z-BIS zapewniają ciepłą wodę użytkową o stałej temperaturze wyjściowej +60°C, co zapobiega namnażaniu bakterii rodziny legionella oraz zapewnia pełną ochronę przed zachorowaniami na groźną chorobę bakteryjną legionellozę, często kończącą się śmiercią. Jak wynika z badań europejskich będących w posiadaniu Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie stałe utrzymywanie wymaganej temperatury wyjściowej +60°C likwiduje całkowicie możliwość skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami legionelli, nawet bez potrzeby stosowania okresowych dezynfekcji termicznych, w temperaturze powyżej +70°C, co w przypadku podgrzewaczy pojemnościowo-przepływowych jest niezbędne.
Inną ważną zaletą urządzeń Z-BIS jest ich pełne przystosowanie do współpracy z kotłami kondensacyjnymi o wysokiej sprawności technicznej. Wynika to z faktu zastosowania wysokosprawnych wymienników płytowych zapewniających właściwe schłodzenie wody grzewczej do średnio +43°C < +57°C, co umożliwia pełne, całoroczne warunki kondensacji dla kotłów. Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe takich warunków nie spełniają.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia zestawów Z-BIS przed wzmożoną korozją przy tcw=+60°C, instalacja w obrębie cwu wykonana jest w całości ze stali austenitycznej typ 316L. Dodatkowo pozwala to na ochronę przed ewentualnym odkładaniem się flory bakteryjnej na wewnętrznych ściankach stabilizatorów oraz elementach orurowania wewnętrznego.
Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej Z-BIS produkowane są w ośmiu typach.

Budowa i zasada działania stacji BUW:

Opis Z-BIS
1. Stabilizator c.w. ZCWS (286 )l
2. Zestaw wymienników płytowych
3. Pompa obiegu wewnętrznego
4. Pompa obiegu cyrkulacyjnego
5. Manotermometr
6. Czujnik temperatury 7. Cyrkulacja ciepłej wody
8. Przewód cyrkulacyjny
9. Zawór bezpieczeństwa
10. Zasilanie instalacji c.w.
11. Samoczynny odpowietrznik
Opis modułu przyłączeniowego MP
11. Samoczynny odpowietrznik
12. Pompa ładująco-zasilająca
13. Zasilanie wodą grzewczą
14. Powrót wody grzewczej
15. Zasilanie wodą zimną
16. Filtroodmulnik
17. Naczynie wzbiorcze do c.w. - 25l dla
standardowych układów instalacji c.w.
Dla układów nietypowych naczynie
należy dobrać indywidualnie.
18. Filtr

zbis-podgrzewacz-schemat
Budowa podgrzewacza Z-BIS

Podgrzewacz zbudowany jest na ramie nośnej obudowanej blachą, stanowiącej rodzaj szafy. Poszczególne elementy obudowy są rozbieralne, bądź otwierane co umożliwia łatwy dostęp do urządzeń. Całość jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Zastosowany stabilizator temperatury ZCWS oraz przewody zasilające cwu i cyrkulacyjne wykonywane są ze stali austenitycznej 316L. Poszczególne urządzenia są tak rozmieszczone wewnątrz szafy, aby umożliwić do nich łatwy dostęp. Ułatwia to czynności serwisowe jak np. demontaż wymienników celem czyszczenia lub wymiany na zapasowe. Podgrzewacz zbudowany jest na podstawie stabilizatora temperatury ZCWS (1), wymiennika lub zestawu wymienników płytowych (2). Za cyrkulację zewnętrzną i wewnętrzną po stronie wtórnej odpowiadają pompy (3)i (4). Natomiast pompa (12) odpowiada za przepływ czynnika grzewczego. Dodatkowo w celu ochrony wymiennika (2) oraz pomp (3) i (4), przewidziano zastosowanie filtroodmulnika (16). Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji ciepłej wody użytkowej zabezpiecza zawór bezpieczeństwa (9) oraz naczynie wzbiorcze przeponowe (17) (opcja).
Manometry (M) i termometry (T) wraz z termomanometrem (5) zastosowano w celu odczytu parametrów pracy zestawu, niezależnie od pulpitu z elektronicznym wyświetlaczem parametrów. Zimna woda zasilająca przepływa przez filtroodmulnik (16), gdzie jest oczyszczana. Następnie mieszając się z wodą tłoczoną przez pompę cyrkulacyjną (3) wpływa do wymiennika płytowego (2). W stabilizatorze ZCWS (1) następuje mieszanie się ogrzanej wody z czynnikiem powracającym z obiegu c.w.u. Przepływem czynnika grzewczego przez wymiennik (2) steruje automatyka kotłowa otrzymując sygnał z czujnika temperatury umieszczonego w stabilizatorze ZCWS. Zastosowanie pomp cyrkulacyjnych (3) i (4) pozwala na utrzymywanie stałej temperatury w zbiorniku (1). Likwiduje uwarstwienie temperaturowe wody, sprzyjające rozwojowi bakterii legionelli, a w konsekwencji zapewnia utrzymanie wymaganych parametrów c.w.u., nawet przy dużych rozbiorach. Inną ważną zaletą podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej Z-BIS jest ich pełne przystosowanie do współpracy z kotłami kondensacyjnymi o wysokiej sprawności technicznej. Wynika to z faktu zastosowania wysokosprawnych wymienników płytowych zapewniających właściwe schłodzenie wody grzewczej do średnio +43°C < +57°C, co umożliwia pełne, całoroczne warunki kondensacji dla kotłów. Spełnienia takich warunków przez podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe jest praktycznie niemożliwe.

Wytyczne doboru zestawu.

 • Podstawą doboru podgrzewaczy powinien być bilans zapotrzebowania cwu określający szczytowe godzinowe zapotrzebowanie wody przy temperaturze wyjściowej z podgrzewacza +60°C.
 • Wymagana temperatura wody grzejnej wynosi +70°C a temperatura powrotnej wody cyrkulacyjnej +55°C.
 • Warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury RP Dz.U. Nr 75/2002§118÷121.

Wytyczne pomocnicze i warunki techniczne mogą stanowić:

 • Europejskie wytyczne kontroli i zapobiegania przed zachorowaniami na legionellozę w układach wytwarzania c.w.u. dokument – 2II9/98/EC.
 • Instrukcje W-551 oraz W-552 DVGW – obowiązujące od 2000r. w Niemczech.

Załączniki do pobrania:

Karty katalogowe produktów

Powiązane produkty:

Stacja do bezobsługowego uzupełniania zładu BUW
Stacja BUW bezobslugowe uzupelnianie zładu zarządzane mikrokotrolerem SIEMENS.
Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika typ TERMAX
TERMAX Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika/wody.
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.