Filtroodmulniki | Odmulacze sieciowe

Filtroodmulniki | Odmulacze sieciowe to urządzenia przeznaczone do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, unoszonych przez wodę w instalacji c.o., sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych, kotłowniach, a także w instalacjach glikolowych w układach klimatyzacyjnych. Zastosowanie ich pozwala na prawidłowe działanie wymienników ciepła, pomp, kotłów oraz pozostałych urządzeń instalacji, uniemożliwiając osadzanie się zanieczyszczeń, które pozostają w odmulaczu i są łatwe do usunięcia. W przeciwieństwie do systemów w których brakuje filtroodmulnika, osadzający się szlam i kamień kotłowy, skutecznie obniża wydajność pracujących w takich warunkach urządzeń. Dotyczy to szczególnie wymienników ciepła.

W większych sieciach, jak również źródłach ciepła o dużej mocy, można również instalować odmulacze sieciowe jako filtry bocznikowe, pracujące przy przepływie 5÷8% nominalnego przepływu wody. Mogą także współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w piaskowe filtry pośpieszne celem dodatkowego oczyszczania wody.

Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają skuteczne oczyszczanie czynnika, prosty montaż i łatwą obsługę odmulacza. Wszystkie produkowane przez nas filtroodmulniki, wyposażone są w filtry siatkowe o specjalnym splocie zapobiegającym zatykaniu. Filtry są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje znacznie dłuższą ich żywotność w przeciwieństwie niż filtrów zrobionych z tworzyw sztucznych. Opcjonalny neodymowy stos magnetyczny jest umieszczony w tulei ochronnej, zapobiegającej  osadzaniu się zanieczyszczeń bezpośrednio na magnesach (magnetoodmulacz). Dzięki temu okresowe czyszczenie jest wyjątkowo łatwe, a magnesy o stosunkowo silnym polu magnetycznym pozostają wolne od zanieczyszczeń i nie wymagają dodatkowego czyszczenia.
Wysoka jakość wykonania i niezawodne działanie naszych filtroodmulników jest potwierdzone opinią wydaną przez PEC Gliwice.

Jakie zalety stosowania filtroodmulnika:

 • zabezpieczenie i znaczne zmniejszenie ryzyka uszkodzenia instalacji i jej komponentów,
 • przedłuża żywotność i niezawodność kotłów, pomp, regulatorów, wymienników, wytwornic chłodu,
 • wyciszenie pracy instalacji,
 • wyjątkowe proste usuwanie zanieczyszczeń separatora,
 • usuwanie zanieczyszczeń bez potrzeby wyłączania instalacji.

Cechy szczególne:

 • odmulanie inercyjne,
 • odmulanie sedymentacyjne,
 • filtracja mechaniczna,
 • filtracja magnetyczna,
 • separacja powietrza,
 • niewielkie straty ciśnienia,
 • neodymowy stos magnetyczny,
 • filtr siatkowy ze stali nierdzewnej,
 • gwarancja 36 miesięcy.

Budowa i typy Filtroodmulnika | Separatora zanieczyszczeń:

Budowa | Czynnik roboczy woda glikol, solanka
Stal wysokostopowa + stos magnetyczny TerFOM TerFOM-G
Stal ocynkowana + stos magnetyczny TerFM TerFM-G
Stal wysokostopowa TerF TerF-G
Stal ocynkowana TerFO TerFO-G

W filtroodmulnikach DN15-150 czynnik doprowadzony króćcem wlotowym (3) kierowany jest przez przegrodę (4) w dół zbiornika, w strefę oddziaływania pola magnetycznego wkładów magnetycznych (5), zamocowanych w pokrywie i tulei ochronnej (8) (dla wersji TerFOM i TerFM). Równocześnie dochodzi do rozprężania i zmniejszenia prędkości czynnika, czemu towarzyszy wytrącanie się zanieczyszczeń stałych i pęcherzyków powietrza. Dzięki umieszczeniu filtra siatkowego (6) w górnej części zbiornika, odmulanie zachodzi praktycznie w całej objętości zbiornika. Filtr siatkowy służący do ostatecznego oczyszczania czynnika zamocowany jest w kolanie króćca wylotowego (7). Pęcherzyki powietrza wytrącające się na powierzchni filtra są odprowadzane przez króciec (1) (automatyczny odpowietrznik). Wytrącone zanieczyszczenia usuwane są króćcem spustowym (9). W filtroodmulnikach DN200 woda doprowadzona króćcem wlotowym, rozdziela się na dwie strugi kierowane w dół i w górę zbiornika. Przepływ następuje przez strefę oddziaływania pola magnetycznego wkładów magnetycznych, zamocowanych w króćcach dla wersji FOM i FM.
Cechą charakterystyczną są niewielkie straty ciśnienia (patrz wykres charakterystyk hydraulicznych). Kolejność stopni filtracyjnych sprawia, iż ponad 95% zanieczyszczeń zatrzymywana jest przed filtrem siatkowym, w dużej części na stosie magnetycznym magnetoodmulacza. Filtr siatkowy ma za zadanie ostateczne oczyszczenie czynnika. Analiza osadów ze stosu magnetycznego wykazała, iż około 30÷40% substancji to paramagnetyki (obojętne na siły oddziaływania magnetycznego). Zjawisko osadzania się paramagnetyków tłumaczy się faktem ich porywania przez cząstki czynne magnetycznie i tworzenie aglomeratów.

Filtroodmulniki z króćcami kołnierzowymi posiadają:

 • znak CE dla temperatur T>110°C (nie dotyczy filtroodmulników DN15, DN20, DN 25)
 • Atest higieniczny PZH
 • Prawo ochronne w urzędzie patentowym
Budowa filtroodmulnika DN25-60
Budowa filtroodmulnika DN25-60
Oczyszczanie filtroodmulnika
Oczyszczanie filtroodmulnika wyposażonego w neodymowy stos magnetyczny w tulei ochronnej.

Galeria: