Oferta

Filtroodmulniki | Separatory zanieczyszczeń
to urządzenia służące do wychwytywania stałych cząstek i paramagnetycznych frakcji unoszonych przez przepływający czynnik w instalacji cieplnej, centralnego ogrzewania lub chłodniczej.

Sprzęgła hydrauliczne
rozdzielają obieg kotłowy od grzewczego lub obiegu wytwornicy i chłodniczego.

Zbiorniki ciśnieniowe
wytwarzanych z atestowanych materiałów z odbiorem UDT.

Stabilizatory temperatury
ciepłej wody użytkowej SCWA

Zbiorniki chłodnicze
zbiorniki oleju, ziębnice, zasobniki amoniaku stosowane w układach chłodniczych.

Naczynia przeponowe
przeznaczone są do zabezpieczania instalacji wody grzewczej.

Urządzenia automatyczne
Bezobsługowe urządzenia do automatycznego uzupełniania zładu BUW.
Zestawy do automatycznej stabilizacji ciśnienia i magazynowania nadmiaru wody typ TERMAX.

Podgrzewacz c.w.u. Z-BIS

Najbardziej efektywny zamiennik dla układów opartych na podgrzewaczach pojemnościowych i zasobnikach c.w.u. Duża wydajność, stabilność temperatury, zapobiega rozwojowi legionelli.

Regulatory i zawory
Regulatory bezpośredniego działania, zawory regulacyjne i zawory bezpieczeństwa.