Kolektory | Rozdzielacze obiegów wodnych

Kolektory mają zastosowanie w układach grzewczych i układach klimatyzacyjnych złożonych z kilku obiegów. Rozdzielacze obiegów wodnych rozdzielają czynnik grzewczy (woda) lub chłodniczy (glikol) do wymaganej liczby obiegów.

Cechy szczególne:

  • możliwość przyłączenia dowolnej liczby obiegów wodnych grzewczych lub chłodniczych,
  • współpraca ze sprzęgłem hydraulicznym SPP (typ KPP),
  • możliwość wykonania wg indywidualnych rozwiązań (typ KS).

 

Kolektor KS - dla wykonań specjalnych
Rozdzielacz KPP - dla sprzęgieł hydraulicznych

Kolektory i rozdzielacze zbudowane są na bazie rur (1) o przekroju prostokątnym zakończonych kołnierzami zasilającymi (2) i powrotnymi (3). Zastosowanie przyłączy kołnierzowych pozwala na szeregowe łączenie kolektorów, w celu podłączenia dowolnej ilości obiegów grzewczych. Na indywidualne zamówienie, możliwe jest wykonanie rur o przekroju okrągłym i przyłączy mufowych. Przyłącza obiegów grzewczych (4) i (5) wyprowadzone są pionowo do góry i zakończone gwintem. W kolektorach zastosowano nastawną konstrukcję wsporczą (6), której zadaniem jest ustalenie wymaganej wysokości usytuowania króćców kolektora. Rozdzielacze i kolektory zabezpieczone są antykorozyjnie przez malowanie lub cynkowanie w zależności od preferencji Zamawiającego.

Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
Rozdzielacz dla 3 i więcej obiegów grzewczych
Rozdzielacz dla 3 i więcej obiegów grzewczych