TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest  PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „TERMEN” – SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY WROCŁAW-FABRYCZNA, Numer KRS: 0000088161, REGON: 931003779, NIP: 8950010945 („TERMEN”). Adres naszej strony internetowej to: https://termen.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres firmy, telefony, adres email itp) pozyskane za zgodą kontrahenta, podczas sporządzania oferty handlowej, zawierania umowy sprzedaży, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w celu:

  • zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków TERMEN przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
  • ochrony praw TERMEN zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych TERMEN płatności (umowy gwarancyjne i umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu TERMEN w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług.

Ciasteczka (cookies)

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania strony internetowej TERMEN („Portal”), wykorzystuje pliki typu cookie do analizowania dostępności Portalu, analizy użytkowników nowych i powracających, liczby odwiedzin, akceptacji zgody na banerze o polityce prywatności. Pliki cookie można zablokować w ustawieniach przeglądarki internetowej, odpowiednich programach typu firewall. Wyłączenie stosowania cookies nie  powinno spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Serwer Portalu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa. Portal korzysta z mechanizmu „Google Analyctic”, dlatego zastosowanie ma polityka prywatności stosowana przez Google.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

TERMEN może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  • podmiotom, z którymi TERMEN ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji umowy, realizacji obowiązków TERMEN przewidzianych prawem, ochrony praw TERMEN zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu TERMEN w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności TERMEN może przekazywać dane osobowe podmiotom takim jak:
  • banki,
  • firmy windykacyjne,
  • podmioty świadczące usługi księgowe,
  • spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy, z którymi współpracujemy przy realizacji celów wymienionych wyżej.
  • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe będą przechowywane przez TERMEN i/lub osoby trzecie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki TERMEN.

Jakie masz prawa do swoich danych

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, żądanie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, można zgłosić telefonicznie, listownie lub wysyłając żądanie na adres email .

Gdzie przesyłamy dane

Nie przesyłamy Danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych lub profilowania użytkownika.

Dane kontaktowe ADO

Żądania usunięcia danych osobowych można zgłaszać do Administratora Danych Osobowych

ADO w PPU TERMEN S.A.
ul. Kościerzyńska 10
51-416 Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska

tel. +48 71 325 46 78
fax. +48 71 326 02 27

email:

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane.

TERMEN zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze Dane osobowe. Dane są szyfrowane,anonimizowane i zabezpieczone silnymi hasłami. Elektroniczne kopie danych przechowywane są na lokalnych serwerach, w siedzibie TERMEN.

Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

© 2019 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone