Naczynia przeponowe

Zamontowanie naczynia przeponowego zabezpiecza przed rozszczelnieniem instalacji, uszkodzeniem wymienników lub kotła.

Charakterystyka naczyń przeponowych.

W instalacjach c.o., zasilanych kotłem gazowym lub olejowym, niezbędne jest zamontowanie naczynia przeponowego. Jego zadaniem jest bowiem przechwytywanie wody, która zwiększyła swoją objętość pod wpływem ogrzewania. To zabezpiecza przed rozszczelnieniem instalacji, uszkodzeniem wymienników lub kotła i zapewnia skuteczne działanie całego systemu grzewczego. Gdyby bowiem nie zastosować tego rodzaju elementów, w danej instalacji powstałoby zbyt duże ciśnienie, które z kolei wywołałoby rozszczelnienie lub załączenie zaworu bezpieczeństwa. Ten natomiast powoduje szybsze zużycie poszczególnych elementów instalacji. W naszej ofercie znaleźć można kilka wariantów naczyń przeponowych – typu TerNWP, TerNPH oraz TerNP. W zależności od wybranego modelu, urządzenia te świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, jak również utrzymują niezbędny zapas cieczy.

Możliwe wykonanie naczyń przeponowych na ciśnienie PN16 lub PN25 Pojemność użytkowa podana w tabeli danych technicznych jest wartością dla ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa wynoszącego 6 bar i ciśnieniach statycznych instalacji wyszczególnionych w tabeli. Zmiana nastawy wartości zadanej zaworu bezpieczeństwa (maksymalnego ciśnienia w instalacji) powoduje zmianę pojemności użytkowej naczynia przeponowego (wg PN-B-02414 styczeń 1999).

Produkowane wersje naczyń przeponowych:

Wzbiorcze naczynia przeponowe TerNWP przeznaczone są do zabezpieczania instalacji wody grzewczej przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia wywołanego zmianą temperatury czynnika. Zastosowanie naczyń przeponowych zamiast naczyń otwartych pozwala na odcięcie dostępu powietrza atmosferycznego, co w zasadniczy sposób obniża podatność instalacji na korozję. Jednocześnie, naczynie nie musi być montowane w najwyższym punkcie instalacji.

Naczynia przeponowe hydroforowe TerNPH służą do stabilizacji ciśnienia cieczy w instalacji, a także do utrzymania odpowiedniego jej zapasu. Dzięki zastosowaniu przepony gumowej oddzielona zostaje przestrzeń powietrzna od cieczy, co zapobiega rozpuszczaniu się powietrza w wodzie i eliminuje konieczność jego ciągłego uzupełniania. Dodatkowo, odcięcie dostępu powietrza atmosferycznego w zasadniczy sposób obniża podatność instalacji na korozję. Przy współpracy z pompami głębinowymi lub zanurzeniowymi zastosowanie naczyń TerNPH wyklucza konieczność dobijania powietrza, co w tym przypadku jest na ogół mocno utrudnione.

Przeponowe naczynia wzbiorcze typu TerNP przeznaczone są do zabezpieczenia instalacji wody pitnej (atest PZH). Znakomicie się sprawdzają jako zbiorniki buforowe w instalacjach podwyższających ciśnienie.

Dane techniczne:

Typ TerNWP TerNPH TerNPH-S TerNP TerNP-S
Temperatura pracy ciągłej [°C] 90 50 50 90 90
Temperatura pracy chwilowej [°C] max. 120 min. 1 min. 1 - -
Stal niskowęglowa

Stal wysokostopowa

Ciśnienie nominalne 6 bar.

Pojemność całkowita [dm³] 90 130 160 175 260 290 350 400 500 600 750 900 1050 1200 1400 1500 1650
Pojemność użytkowa przy ciśnieniu wstępnym w komorze gazowej [bar] 1.0 62 89 110 120 178 199 240 274 343 411 514 617 720 823 960 1029 1131
2.0 49 71 87 95 141 157 190 217 271 326 407 489 570 651 760 814 896
3.0* 36 52 64 70 104 116 140 160 200 240 300 360 420 480 560 600 660
4.0 23 33 41 45 67 75 90 103 129 154 193 231 270 309 360 386 429
5.0 10 15 18 20 30 33 40 46 57 69 86 103 120 137 160 171 189
Masa [kg] 62 68 75 78 102 106 136 146 195 210 230 280 310 340 370 385 400
Wymiary [mm] D 550 550 550 550 550 550 550 550 650 650 800 800 800 800 800 800 800
H 670 840 970 1040 1400 1480 1790 1900 1790 2040 1930 2230 2530 2830 3230 3430 3750

Ciśnienie nominalne 10 bar.

Pojemność całkowita [dm³] 210 310 350 450 500 600 700 800 930
Pojemność użytkowa
przy ciśnieniu wstępnym
w komorze gazowej
[bar]
4.0 111 163 185 237 264 316 369 422 490
5.0* 92 135 153 196 218 262 305 349 406
6.0 73 107 121 155 173 207 242 276 321
7.0 53 79 89 115 127 153 178 204 237
8.0 34 51 57 74 82 98 115 131 152
9.0 19 23 25 33 36 44 51 58 68
Masa [kg] 108 125 146 175 170 184 215 265 295
Wymiary [mm] D=D1 610 710 610 610 710 710 710 800 800
H 1175 1200 1675 2025 1700 1950 2200 1980 2230

*Ustawienie fabryczne.

wymiary naczyń przeponowych

Możliwe wykonanie naczyń przeponowych na ciśnienie PN16 lub PN25. Pojemność użytkowa podana w tabeli jest wartością dla ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa wynoszącego 6bar i ciśnieniach statycznych instalacji wyszczególnionychw tabeli. Zmiana nastawy wartości zadanej zaworu bezpieczeństwa (maksymalnego ciśnienia w instalacji) powoduje zmianę pojemności użytkowej naczynia przeponowego (wg PN-B-02414 styczeń 1999).Galeria:


Powiązane produkty:

Zasobnik ciepłej wody ocynkowany
Zasobniki ciepłej wody ZCW zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do akumulacji, stabilizacji temperatury wody.
Stabilizator temperatury SCWA
Stabilizator temperatury SCWA utzymuje stałą temperaturę cieczy w komplecie z nowoczesną izolacją Greiner Purtech.
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.