Naczynia przeponowe

W instalacjach c.o., zasilanych kotłem gazowym lub olejowym, niezbędne jest zamontowanie naczynia przeponowego. Jego zadaniem jest bowiem przechwytywanie wody, która zwiększyła swoją objętość pod  wpływem ogrzewania. To zabezpiecza przed rozszczelnieniem instalacji, uszkodzeniem wymienników lub kotła i zapewnia skuteczne działanie całego systemu grzewczego. Gdyby bowiem nie zastosować tego rodzaju elementów, w danej instalacji powstałoby zbyt duże ciśnienie, które z kolei wywołałoby rozszczelnienie lub załączenie zaworu bezpieczeństwa. Ten natomiast powoduje szybsze zużycie poszczególnych elementów instalacji. W naszej ofercie znaleźć można kilka wariantów naczyń przeponowych – typu TerNWP, TerNPH oraz TerNP. W zależności od wybranego modelu, urządzenia te świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, jak również utrzymują niezbędny zapas cieczy.

 

Naczynie przeponowe TerNWP
Naczynie przeponowe TerNWP

Wzbiorcze naczynia przeponowe TerNWP
zabezpieczają instalację c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

Naczynia przeponowe hydroforowe TerNPH
służą do stabilizacji ciśnienia cieczy w instalacji, a także do utrzymania odpowiedniego jej zapasu.

Przeponowe naczynia wzbiorcze typu TerNP
przeznaczone są do zabezpieczenia instalacji wody pitnej (atest PZH).