TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Naczynia przeponowe

W instalacjach c.o., zasilanych kotłem gazowym lub olejowym, niezbędne jest zamontowanie naczynia przeponowego. Jego zadaniem jest bowiem przechwytywanie wody, która zwiększyła swoją objętość pod wpływem ogrzewania. To zabezpiecza przed rozszczelnieniem instalacji, uszkodzeniem wymienników lub kotła i zapewnia skuteczne działanie całego systemu grzewczego. Gdyby bowiem nie zastosować tego rodzaju elementów, w danej instalacji powstałoby zbyt duże ciśnienie, które z kolei wywołałoby rozszczelnienie lub załączenie zaworu bezpieczeństwa. Ten natomiast powoduje szybsze zużycie poszczególnych elementów instalacji. W naszej ofercie znaleźć można kilka wariantów naczyń przeponowych – typu TerNWP, TerNPH oraz TerNP. W zależności od wybranego modelu, urządzenia te świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, jak również utrzymują niezbędny zapas cieczy.

Możliwe wykonanie naczyń przeponowych na ciśnienie PN16 lub PN25 Pojemność użytkowa podana w tabeli jest wartością dla ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa wynoszącego 6 bar i ciśnieniach statycznych instalacji wyszczególnionych w tabeli. Zmiana nastawy wartości zadanej zaworu bezpieczeństwa (maksymalnego ciśnienia w instalacji) powoduje zmianę pojemności użytkowej naczynia przeponowego (wg PN-B-02414 styczeń 1999).

Typ TerNWP TerNPH TerNPH-S TerNP TerNP-S
Temperatura pracy ciągłej [°C] 90 50 50 90 90
Temperatura pracy chwilowej [°C] 120 1 1 - -
Stal niskowęglowa

Stal wysokostopowa

Wzbiorcze naczynia przeponowe TerNWP zabezpieczają instalację c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.
TerNWP

Naczynia przeponowe hydroforowe TerNPH służą do stabilizacji ciśnienia cieczy w instalacji, a także do utrzymania odpowiedniego jej zapasu.
TerNPH

Przeponowe naczynia wzbiorcze typu TerNP przeznaczone są do zabezpieczenia instalacji wody pitnej (atest PZH).
TerNP

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie pracy 6 bar.
Pojemność całkowita [dm³] 90 130 160 175 260 290 350 400 500 600 750 900 1050 1200 1400 1500 1650
Pojemność użytkowa przy ciśnieniu wstępnym w komorze gazowej [bar] 1.0 62 89 110 120 178 199 240 274 343 411 514 617 720 823 960 1029 1131
2.0 49 71 87 95 141 157 190 217 271 326 407 489 570 651 760 814 896
3.0* 36 52 64 70 104 116 140 160 200 240 300 360 420 480 560 600 660
4.0 23 33 41 45 67 75 90 103 129 154 193 231 270 309 360 386 429
5.0 10 15 18 20 30 33 40 46 57 69 86 103 120 137 160 171 189
Masa [kg] 62 68 75 78 102 106 136 146 195 210 230 280 310 340 370 385 400
Wymiary [mm] D 550 550 550 550 550 550 550 550 650 650 800 800 800 800 800 800 800
H 670 840 970 1040 1400 1480 1790 1900 1790 2040 1930 2230 2530 2830 3230 3430 3750

Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar.
Pojemność całkowita [dm³] 210 310 350 450 500 600 700 800 930
Pojemność użytkowa przy ciśnieniu wstępnym w komorze gazowej [bar] 4.0 111 163 185 237 264 316 369 422 490
5.0* 92 135 153 196 218 262 305 349 406
6.0 73 107 121 155 173 207 242 276 321
7.0 53 79 89 115 127 153 178 204 237
8.0 34 51 57 74 82 98 115 131 152
9.0 19 23 25 33 36 44 51 58 68
Masa [kg] 108 125 146 175 170 184 215 265 295
Wymiary [mm] D=D1 610 710 610 610 710 710 710 800 800
H 1175 1200 1675 2025 1700 1950 2200 1980 2230
*Ustawienie fabryczne.

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone