Sprzęgła Hydrauliczne

Sprzęgło hydrauliczne jako rozdzielacz obiegu kotłowego i grzewczego, zapewnia niezależne ich działanie bez konieczności równoważenia przepływów.

Opis i zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych.

Sprzęgła hydrauliczne to urządzenia ciśnieniowe rozdzielające obieg kotłowy i grzewczy w celu uniemożliwienia przedostania się zimnej wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania bezpośrednio do kotła. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji grzewczej przedłuża żywotność kotłów oraz zapewnia niezależność działania obiegu kotłowego i grzewczego bez konieczności równoważenia przepływów. Stosowane są w układach średniej oraz dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Jest wysoce zalecane stosowanie sprzęgieł hydraulicznych w instalacjach centralnego ogrzewania o dużych pojemnościach zładów grzewczych. Jeśli chcemy chronić nowy kocioł grzewczy podłączony do istniejącej już starej instalacji c.o. wtedy sprzęgło hydrauliczne jest absolutnie niezbędne. Będzie zabezpieczać kocioł przed dostaniem do wymienników ciepła mułu, kamienia kotłowego czy innych osadów znajdujących się w starych instalacjach c.o. Dla zwiększenia efektywności odmulania nasze sprzęgła opcjonalnie są uzbrojone w neodymowy stos magnetyczny.
Standardowo produkujemy sprzęgła z króćcami kołnierzowymi od DN40 do DN600. Na zamówienie sprzęgło hydrauliczne może zostać wyposażone w króćce według indywidualnego projektu.
Wartownik, wajcha hydrauliczna, rozdzielacz lub zwrotnica hydrauliczna to zamienne nazwy sprzęgieł hydraulicznych.

Zalety stosowania sprzęgieł hydraulicznych:

 • rozdzielenie obiegu kotłowego i grzewczego,
 • utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu kotła i obwodach grzewczych,
 • wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów kotłowego i grzewczego,
 • zapobieganie korozji niskotemperaturowej,
 • odmulanie czynnika grzewczego,
 • odpowietrzanie czynnika grzewczego,
Sprzęgło hydrauliczne nierdzewne SP-GS65

Izolacja termiczna Neveon dla sprzęgieł hydraulicznych.

Europejski producent izolacji Neveon®, dostarcza izolacje termiczne dedykowane dla sprzęgieł hydraulicznych typu SP oraz SPP. Wykorzystanie specyfiki fizycznych własności różnych materiałów użytych do produkcji pianki izolacyjnej maksymalnie ogranicza straty ciepła. Dzięki pomysłowym rozwiązaniom, lekka i idealnie dopasowana izolacja Neveon, praktycznie nie ma konkurencyjnego zamiennika.
Izolacja założona na sprzęgło jest zapinana za pomocą zamka błyskawicznego. Montaż z łatwością może przeprowadzić jedna osoba.
Producent izolacji stara się dotrzymywać rosnące wymagania ochrony środowiska. Produkcja izolacji odbywa się bez użycia chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

Sprzęgło hydrauliczne, izolacja Neveon, kontrukcja wsporcza
Sprzęgło hydrauliczne, izolacja Neveon, kontrukcja wsporcza.

Materiały składowe izolacji Neveon

Izolacja [1] Pianka
Okładzina zewnętrzna [2] Pełny PS
Rodzaj zapięcia [3] Zamek błyskawiczny
Właściwości
Przewodność cieplna ≼0.035 Wm/K
Temperatura robocza/chwilowa 100/150°C
Gęstość 33 kg/m²
Odporność na palność (PN-ISO3795) nie większa niż 100 mm/min
Neveon
Materiały składowe w izolacji Neveon.

Budowa sprzęgieł hydraulicznych:

Sprzęgła hydrauliczne są zbudowane jako stalowy zbiornik ciśnieniowy, do wykonania którego używamy gatunkowej stali kotłowej, malowanej zewnętrznie lub stali nierdzewnej gat.321 lub 316. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu kotłowego, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg grzewczy. W zbiorniku zainstalowano perforowaną przegrodę (6) zapobiegającą bezpośredniemu przepływowi wody z kotła do instalacji grzewczej, jak również wspomagającą efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) SPD(6) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (9) SPP(10) SPD(7) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec zamontowany w dennicy dolnej, do którego podłącza się zawór spustowy.

budowa sprzęgła hydraulicznego wartownika

Zasada działania sprzęgła hydraulicznego:

Przepływy w sprzęgle SP

Schemat rozdzielenia obiegu SP, wg zasad Scheffera, wyróżnia się smukłą budową i równoległym układem króćców.

Przepływy w sprzęgle SPP

Schemat rodzielenia obiegu SPP, wg zasad Meibes'a, ma za zadanie ukierunkowanie przepływu wody w zbiorniku, przez co możliwe było zmniejszenie rozstawu króćców i zmniejszenie wymiarów urządzenia w porównaniu do sprzęgła SP.

Przepływy w sprzęgle SPD

Schemat rozdzielenia obiegu SPD wg zasad De Dietrich'a, wyróżnia się dużą wysokością oraz przestawnym układem króćców.

Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w układach kotłowych, powoduje rozdzielenie obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki:

- Stan w którym ilość czynnika grzewczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ grzewczy (rys. od lewej). Ilość ciepła dostarczanego QD jest wówczas równa ilości ciepła odbieranego Qo.

- Mniejsze zapotrzebowaniem ciepła Qo, przymyka zawory regulacyjne na instalacji grzewczej co powoduje, że część strumienia Qo przepływa wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys. środkowy). Nadmiar ciepła QD jest zawracany, dając sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotłów lub ich wyłączenia.

- Gdy zapotrzebowanie na ciepło Qo jest większe niż dostarczana przez kotły moc QD, pompy instalacji grzewczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego (rys. od prawej). W konsekwencji prowadzi to do obniżenia temperatury strumienia zasilającego obieg grzewczy. Dla automatyki kotłowni jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującego kotła lub włączyć następny kocioł.

Warto również podkreślić, iż rozruch kotła odbywa się przy całkowicie zamkniętym przepływie na instalacji grzewczej, co w konsekwencji chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową.

Dobór odpowiedniego typu sprzęgła i obliczenia przepływów ułatwi kalkulator doboru sprzęła hydraulicznego online.


Wartowniki typu SPK do kotłowni małej mocy

Małe sprzęgła hydrauliczne typu SPK przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego w układach małej i średniej mocy, w celu eliminacji konieczności równoważenia przepływów. Dedykowane dla budynków jednorodzinnych jako zabezpieczenie temperatury powrotu oraz równoważące układ hydrauliczny. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego typu SPK, stosunkowo niewielkim kosztem, pozwala na zwiększenie żywotności kotła i zabezpieczenie go przed uderzeniami hydraulicznymi.

Cechy szczególne:

 • rozdzielenie obiegu kotłowego i grzewczego,
 • utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu kotła i obwodach grzewczych,
 • wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów kotłowego i grzewczego,
 • odmulanie czynnika grzewczego,
 • odpowietrzanie czynnika grzewczego
 • niska cena.
Budowa Sprzęgła hydraulicznego typu SPK
Budowa Sprzęgła hydraulicznego typu SPK

Załączniki do pobrania:

Karty katalogowe produktów
Rysunki wymiarowe CAD w formacie AutoCaD (.dwg)
Instrukcje eksploatacji (DTR)
Atesty i deklaracje

Kalkulator doboru sprzęła hydraulicznego

Kalkulator doboru obliczy moc cieplną układu kotłowego oraz przepływ nominalny skalkulowany na podstawie gęstości wody przy danej temperaturze, a następnie dla podanych parametrów wejściowych wskaże najbardziej odpowiednie sprzęgło produkcji TERMEN.

Kalkulator doboru wersja online.
Kalkulator doboru aplikacja widnows.

Galeria:


Powiązane produkty:

Sprzęgło hydrauliczne dla chłodnictwa SPP-G TERMEN
Sprzęgło hydrauliczne dla chłodnictwa dla rozdzielania obiegów w instalacjach glikolowych, wody lodowej jako rozdzielacz obiegu wytwornicy chłodu, zapewnia niezależne ich działanie bez konieczności równoważenia przepływów.
kolektor dla 3 lub więcej obiegów
Kolektory i rozdzielacze niezbędne elementy dla dużych instalacji, produkowane pod indywidualne potrzeby projektu.
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.