Regulatory temperatury RTB

Regulacja bez udziału energii zewnętrznej.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania typu RTB i RTBm zaprojektowane są do regulacji mediów jak woda zimna, gorąca, para do temperatury 180°C dla regulatorów z zaworami kołnierzowymi typu ZRTP o ulepszonej konstrukcji, odpornej na wysokie temperatury regulowanego czynnika. Do regulacji czynnika o temperaturze do 150°C mogą być zastosowane regulatory z zaworami kołnierzowymi typu ZRT albo mufowymi ZTM. Czynnikiem regulowanym mogą być gazy niepalne do temperatury 80 °C. Wzrost temperatury na czujniku TCT powoduje rozszerzenie cieczy znajdującej się w siłowniku i zamykanie zaworu. Dzięki miękkiemu zamknięciu gniazdo – grzyb, zapewniona jest całkowita szczelność przy maksymalnej wartości zadanej na czujniku. W stanie spoczynku zawór jest otwarty a czynnik ma zapewniony swobodny przepływ. W wersji regulatora z zaworem otwierającym, impuls z czujnika powoduje otwieranie zaworu. W stanie spoczynku zawór jest szczelnie zamknięty.

Czujnik temperatury TCT do jest produkowany w wersji rurowej, spiralnej i spiralnej do mocowania na ścianie. Czujnik spiralny wyróżnia się kilkukrotnie niższą stałą czasową w porównaniu do rurowego. Czujnik TCT wraz z dodatkową osłoną kwasoodporną, może pracować w kwaśnej atmosferze lub innymi agresywnymi mediami. Osłona jest wykonana ze stali nierdzewnej. Zastosowanie osłony pozwala na montaż i demontaż czujnika bez konieczności opróżniania instalacji w której się znajduje.

Ochrona czujnika regulatora przed agresywnym medium

Osłona może być stosowana w regulatorach temperatury bezpośredniego działania jako osłona czujnika
temperatury TCT. Zastosowanie osłony pozwala na montaż i demontaż czujnika bez konieczności opróżniania instalacji, zbiornika. Chroni ona także czujnik przed działaniem cieczy agresywnych.

Załączniki

Kalkulator doboru

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.