TERMEN
PPU TERMEN S.A.

Regulatory temperatury RTB

Regulator temperatury RTB

Regulacja bez udziału energii zewnętrznej.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania RTB i RTBm zaprojektowane są do regulacji mediów jak woda zimna, gorąca, para do temperatury 180°C dla regulatorów z zaworami kołnierzowymi o ulepszonej konstrukcji, odpornej na wysokie temperatury regulowanego czynnika typu ZRTP. Do regulacji czynnika o temperaturze do 150°C mogą być zastosowane regulatory z zaworami kołnierzowymi typu ZRT albo mufowymi ZTM. Dla zaworów wszystkich typów, czynnikiem regulowanym mogą być gazy niepalne do temperatury 80 °C. Konstrukcja zaworu kołnierzowego jak i mufowego wyposażona jest w miękkie zamknięcie gniazdo – grzyb, co zapewnia całkowitą szczelność zaworu w stanie spoczynku.
Możliwe jest wykonanie regulatora z zaworem otwierającym, w kórym impuls z czujnika powoduje otwarcie zaworu. W stanie spoczynku zawór jest całkowicie otwarty.

Czujnik temperatury TCT do jest produkowany w wersji rurowej, spiralnej i spiralnej do mocowania na ścianie. Czujnik spiralny wyróżnia się kilkukrotnie niższą stałą czasową w porównaniu do rurowego. Czujnik TCT wraz z dodatkową osłoną kwasoodporną, może pracować w kwaśnej atmosferze lub innymi agresywnymi mediami. Osłona jest wykonana ze stali nierdzewnej. Zastosowanie osłony pozwala na montaż i demontaż czujnika bez konieczności opróżniania instalacji w której się znajduje.

Osłona czujnika

Ochrona czujnika regulatora przed agresywnym medium

Osłona może być stosowana w regulatorach temperatury bezpośredniego działania jako osłona czujnika
temperatury TCT. Zastosowanie osłony pozwala na montaż i demontaż czujnika bez konieczności opróżniania instalacji, zbiornika. Chroni ona także czujnik przed działaniem cieczy agresywnych.

Załączniki

Kalkulator doboru

 

© 2019 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone