Dobór urządzeń

Dobór sprzęgła hydraulicznego

UWAGA: Zastosowanie sprzęgła do pracy z roztworem glikolu lub przy ujemnych temperaturach, wymaga uzgodnienia parametrów z PPU TERMEN S.A.

Moc cieplna układu kotłowego PK [kW]
Temp. wody zasilania T1 [°C] z zakresu 55°C do 150°C.
Temp. wody powrotnej T2 [°C]