Dobór urządzeń

Dobór regulatora temperatury RTB

dla cieczy:

Przepływ wody przez zawór Q [m3/h]
Ciśnienie przed zaworem P1 [bar]
Ciśnienie za zaworem P2 [bar]
Rodzaj czujnika
rurowy do mocowania na rurociągu
spiralny do mocowania na rurociągu
spiralny do mocowania na wieszaku
Długość kapilary
4 mb
8 mb
12 mb

dla pary wodnej:

Przepływ pary przez zawór W [kg/h]
Ciśnienie przed zaworem P1 [bar]
Temperatura przed zaworem T1 [°C]
Ciśnienie za zaworem P2 [bar]
Rodzaj czujnika
rurowy do mocowania na rurociągu
spiralny do mocowania na rurociągu
spiralny do mocowania na wieszaku
Długość kapilary
4 mb
8 mb
12 mb