Stabilizacja ciśnienia w instalacjach TerUSC

Urządzenie służy do stabilizacji ciśnienia w zładach grzewczych. Doskonale sprawdza się w wysokich budynkach, gdzie wystepuje wysokie ciśnienie statyczne i niskie ciśnienie dyspozycyjne sieci.

Kompensacja spadku ciśnienia:

Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości ciśnienia.

Uzupełnianie ubytków wody w instalacji:

Urządzenie samoczynnie uzupełni żądany poziom wody ze zbiornika z którego następuje rozbiór wody lub bezpośrednio z sieci cieplnej.

Może zastąpić układy sprężarkowe:

Dzięki zwartej budowie, urządzenie posiada małe gabaryty i nie zajmuje dużo miejsca w miejscu instalacji, w porównaniu z układami sprężarkowymi zachowując większą niezawodność. Poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, TerUSC poszerza grupę urządzeń TERMEN służących do stabilizacji ciśnienia takich jak urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu BUW czy zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia i magazynowania nadmiaru wody TERMAX.

Budowa

Urządzenie zbudowane jest na ramie z prefabrykowanych elementów. W górnej jej części zamocowana jest szafka z układem sterowania (1). Poniżej szafki pompa (2) z zaworem zwrotnym (6), zawór elektromagnetyczny (3), zawór bezpieczeństwa (4), czujnik ciśnienia (5), zawory odcinające (7). TerUSC może być wykonany w wersji:
– wiszącej (TerUSC-W) – z uchwytami do zamocowania na ścianie
– stojącej (TerUSC-S) – z nogami

Zasada działania:

Urządzenie TerUSC pozwala utrzymywać ciśnienie na zadanym poziomie. W przypadku obniżenia się ciśnienia regulator załącza pompę i uzupełnia brakującą część wody. W momencie wzrostu ciśnienia w układzie, regulator przy pomocy zaworu elektromagnetycznego zmniejsza je do wartości zadanej. Urządzenie zabezpieczone jest dodatkowo zaworem bezpieczeństwa dobranym do maksymalnego ciśnienia w instalacji. Urządzenie może być zasilane:
I – z sieci cieplnej
II – wodą użytkową ze zbiornika otwartego.

TerUSC – dane techniczne

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.