Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania zładu

Automatyczna kontrola i regulacja w zładach c.o. i układach klimatyzacyjnych

W asortymencie produkcyjnym naszej firmy, znajdują się między innymi nowoczesne stacje do stabilizacji i uzupełniania wody w zładach c.o. lub glikolu w układach klimatyzacji i chłodu. Urządzenia te są najczęściej stosowane w kotłowniach oraz centralnych węzłach cieplnych, wykorzystywanych przede wszystkim w wysokich budynkach. Aby wykorzystywać je w produkcyjnych liniach technologicznych, prosimy o uwzględnienie tego przy składaniu zapytania ofertowego. Do bezobsługowego uzupełniania zładu proponujemy urządzenie typu BUW, jak również zestaw TERMAX, który dodatkowo zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia z funkcją odgazowywania czynnika. Obydwa zestawy typu BUW i TERMAX są wyposażone w sterowniki firmy SIEMENS i dostępne są w dwóch wariantach - przeznaczone do układów cieplnych gdzie czynnikiem jest woda lub glikolowych niskotemperaturowych układach klimatyzacyjnych.

Panel sterowania BUW SIEMENS

Stacja BUW BUW - stacja do bezobsługowego uzupełnianie wody w zładach c.o. zasilanych wodą wodociągową lub pobieraną z powrotu sieci cieplnych.


Zestaw TERMAX

Zestaw TERMAX Zestaw do automatycznej stabilizacji ciśnienia, uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika.


Kotłownia

Podgrzewac Z-BIS Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Z-BIS zastępuje pojemnościowe podgrzewacze wody oferując większą wydajność przy znacznie mniejszych gabarytach, a dodatkowo umożliwia elektrioniczne sterowanie.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.