Dobór sprzęgła hydraulicznego

Obowiązujące zależności:

Moc cieplna dla sprzęgła hydraulicznego:

przepływ nominalny sprzęgła hydraulicznego wzór

UWAGA: Sumaryczna wydajność pomp w obiegu grzewczym powinna być mniejsza od sumarycznej wydajności pomp w obiegach kotłowych. Różnica powinna wynosić co najmniej 10%.

Dobór sprzęgła hydraulicznego – wielkości i jednostki:

 • PK [kW] – moc cieplna.
 • QK [m3/h] – przepływ nominalny.
 • ΔTk [°C]- różnica temperatur dla czynnika wpływającego i wypływającego ze sprzęgła od strony układu kotłowego.
 • ρ [kg/h3]- gęstość wody dla max. temperatury czynnika.
 • Cp [kJ/kg] – ciepło właściwe wody dla max. temp. czynnika wpływającego do sprzęgła.

Tok postępowania:

Potrzebny czas: 10 minut

Dobieramy sprzęgło w celu połączenia obiegu kotłowego z obiegiem grzewczym dla następujących danych:

 1. Dane dla których będziemy dobierać sprzęgło hydrauliczne:

  PK=130 kW moc cieplna układu kotłowego,
  T1=90 °C temperatura wody zasilającej układu kotłowego,
  T1=70 °C temperatura wody powrotnej układu kotłowego.
  zasady doboru sprzęgła hydraulicznego-schemat

 2. Obliczamy przepływ nominalny:

  Podczas doboru sprzęgła hydraulicznego należy określić
  maksymalny przepływ czynnika przez sprzęgło hydrauliczne.
  Analizując układ kotłowy i grzewczy łatwo zauważyć, iż największe
  wartości przepływającego czynnika będą występowały w układzie
  kotłowym, dlatego też obliczenia należy przeprowadzić dla tego
  układu.

  Tabela wartości liczbowych objętości i ciepła właściwego w zależności od temperatury wody.

 3. Wzór:

  przepływ nominalny sprzęgła hydraulicznego wzór
  QK = PK / ρ • Cp • ΔTk  = 130 / (965,3 • 4,195 • (90-70)) • 3600 = 5,78 m3/h

 4. Wyszukanie odpowiedniej średnicy:

  Dysponując nominalnym przepływem dla układu kotłowego należy dobrać typ sprzęgła. Korzystając z karty katalogowej sprzęgła SP, SPP lub SPD tabeli Dane techniczne/przepływ nominalny należy odszukać typ sprzęgła, którego średnica nominalną DN odpowiadającą najbliższej wyższej wartości obliczonego przepływu.

  tabela przepływu

 5. Dobór sprzęgła hydraulicznego, średnicy nominalnej i typu:

  Z kart katalogowych sprzęgieł hydraulicznych SP, SPP lub SPD, tabeli „Dane techniczne / Przepływ nominalny” dobieramy sprzęgło o średnicy nominalnej DN65:
  typ SP 65/150, SPP 65/200 lub SPD 65/200.

  tabela przepływu wybór sprzęgła

 6. Oznaczenie sprzęgieł hydraulicznych:

  Oznaczając sprzęgło należy podać typ urządzenia (rodzaj wykonania, średnicę nominalną DN oraz średnicę płaszcza) wg punktu „Oznaczenie sprzęgła hydraulicznego”. Przy zamawianiu wykonań specjalnych (na temperaturę 150°C oraz wykonanie konstrukcji wsporczej) należy dodatkowo to określić w zamówieniu.
  SP 65/150 – sprzęgło hydrauliczne,
  SPP 65/200 – sprzęgło hydrauliczne o zmniejszonym rozstawie króćców,
  SPD 65/200 – sprzęgło hydrauliczne o przestawnym układzie króćców.

  oznaczenie sprzęgła hydraulicznego

Kalkulatory doboru:

Pliki do pobrania:

Dobór, wzory i przykłady pdf.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.