Poświadczenie UDT

2018-01-02 | Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT Nr 1433

stwierdza, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TERMEN Spółka Akcyjna,

spełnia wymagania modułu B, F, G

w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

Dyrektywy 2014/68/UE

wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych

i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.