Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMEN S.A. jest firmą zajmującą się produkcją urządzeń dla ciepłownictwa chłodnictwa i klimatyzacji.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

 • Stałe spełnianie wymagań Klienta i jednocześnie zapewnienie satysfakcji z jakości wyrobów.
 • Dążenie do osiągnięcia i utrzymania pozycji przodującej na rynku.
 • Poszerzanie naszej oferty w myśl postępu technicznego.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

  • angażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym;
  • udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje;
  • dokumentowanie wymagań jakościowych;
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
  • stałe unowocześnianie metod marketingowych;
  • znajomość rynku dostawców oraz ich właściwy dobór.

 

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zarząd TERMEN jest odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości, jednocześnie deklaruje, że jest i będzie nadal przez nas konsekwentnie realizowana. Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, a przez to rozwoju i umacniania pozycji Firmy na rynku.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.