Regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu RCQoB

Typ RCQoB – przyłacze kołnierzowe
Typ RCQoBm – przyłącze mufowe

Regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu są regulatorami proporcjonalnymi bezpośredniego działania, sterowanymi przez czynnik regulowany. Utrzymują zadaną różnicę ciśnień Δp w przedziałach 0,2-1,6 ; 1-2,8 ; 1-3,5 lub 2,5-7 bar, oraz zadanego natężenia przepływu w zakresie 0.15 do 23 m³/h. Maksymalna temeperatura robocza do 180°C.

Charaktrystyka:

  • Regulacja różnicy ciśnień
  • Regulacja natężenia przepływu
  • instalacja na powrocie
  • nie wymaga konserwacji
  • regulacja bez udziału energii zewnętrznej

W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (4) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (5). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:

– członu wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), dławik (2), gniazdo (3), grzyb (4), zespół odciążający (5), wrzeciono zaworu (6);
– członu regulacyjnego (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (7), dyski siłownika (8), sprężyny (9), wrzeciono siłownika (10), nakrętka regulacyjna (11), obudowa siłownika (12).

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu. Za pomocą dławika (2) ustala się wielkość prześwitu między komorą (A) i (B). Sygnał sterujący wyższego ciśnienia przekazywany jest do komory (C) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (7). Sygnał sterujący wyższego ciśnienia pobierany jest z początku regulowanego układu. Wartość ciśnienia panującego w komorze (B) poprzez otwory znajdujące się w grzybie (4) przekazywana jest do komory (D). Zmiana różnicy ciśnień między komorą (B), a miejscem pobrania ciśnienia przez przewód impulsowy wymusza zmianę położenia grzyba (4). Utrzymywanie stałej wartości różnicy ciśnień na instalacji powoduje utrzymanie stałego spadku ciśnienia między komorą (A) i (B), co powoduje stały przepływ czynnika przez zawór. Wzrost regulowanej wartości różnicy ciśnień ponad wartość zadaną powoduje przymknięcie grzyba (4) do momentu, w którym różnica ciśnień między komorą (C) i (D) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (9). Wartość regulowanej różnicy ciśnień ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (11). Wielkość regulowanego przepływu ustawia się za pomocą regulacji położenia dławika (2). Podczas doboru zakresu nastaw wartości zadanej należy pamiętać aby był on sumą spadku ciśnienia na całkowicie otwartej instalacji i mierniczego spadku ciśnienia na dławiku.

Załączniki:

Regulator różnicy ciśnień RCQoB
Regulator różnicy ciśnień RCQoBm mufowy
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.