Regulatory różnicy ciśnień upustowe

Typ RCUB – regulatory kołnierzowe
Typ RCUBm – regulatory mufowe

Charakterystyka:

  • Regulacja różnicy ciśnień
  • Instalacja na rurociągach obejściowych lub spinających
  • Wysoka jakość regulacji
  • Nie wymaga konserwacji
  • Regulacja bez udziału energii zewnętrznej

Regulatory różnicy ciśnień upustowe są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:
– członu wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
– członu regulacyjnego (siłownika), w skład którego wchodzą: przewody impulsowe (6) i (7), wrzeciono siłownika (8), dyski siłownika (9), sprężyny (10), nakrętka regulacyjna (11), obudowa siłownika (12).

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Sygnał sterujący wyższego ciśnienia przekazywany jest do komory (B) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (6). Sygnał niższego ciśnienia przekazywany jest do komory (C) nastawnika za pomocą przewodu impulsowego (7). Wielkość szczeliny między gniazdem (2) a grzybem (3) zależy od utrzymywania stałej różnicy ciśnień między komorą (B) i (C). Wzrost regulowanej różnicy ciśnień ponad wartość zadaną powoduje otwarcie grzyba (3) do momentu, w którym różnica ciśnień między komorą (B) i (C) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (10). Wartość różnicy ciśnień ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (11). Grzyb zaworu (3) w stanie bez energii jest zamknięty.

Regulator należy montować na rurociągu poziomym. Kierunek przepływu musi być zgodny ze wskazaniem strzałki na korpusie. Dla zapewnienia poprawnej pracy regulatora instalacje należy zabezpieczać filtrem lub filtroodmulnikiem.

Załączniki:

Regulator różnicy ciśnień upustowy RCUB
Regulator różnicy ciśnień upustowy RCUBm
Regulatory różnicy ciśnień upustowy RCUB - budowa
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.