Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania

Typ RCB – zawór kołnierzowy
Typ RCBm – zawór przyłącza mufowe

Regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania typu RCB utrzymują zadaną różnicę ciśnień Δp w przedziałach 0,2-1,6 ; 1-2,8 ; 1-3,5 lub 2,5-7 bar. Dopuszczalna temperatura robocza dla regulatora z zaworem kołnierzowym to 180°C dla wody i pary wodnej lub 80°C dla gazów niepalnych. Wykonanie specjalne zaworu pozwala na zwiększenie maksymalnej temperatury roboczej do 200°C. Regulatory w wersji z zaworem mufowym są odpowiednie do regulacji wody o temperaturze maksymalnej 150°C.

Regulatory różnicy ciśnień są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:
– członu wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
– członu regulacyjnego (siłownika), w skład którego wchodzą: przewody impulsowe (6) i (7), dyski siłownika (8), sprężyny (9), wrzeciono siłownika (10), nakrętka regulacyjna (11), obudowa siłownika (12).

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Sygnał sterujący wyższego ciśnienia przekazywany jest do komory (B) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (7). Sygnał niższego ciśnienia przekazywany jest do komory (C) nastawnika za pomocą przewodu impulsowego (6). Wielkość szczeliny między gniazdem (2) a grzybem (3) zależy od utrzymywania stałej różnicy ciśnień między komorą (B) i (C). Wzrost regulowanej różnicy ciśnień ponad wartość zadaną powoduje przymknięcie grzyba (3) do momentu, w którym różnica ciśnień między komorą (B) i (C) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (9). Wartość różnicy ciśnień ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (11). Grzyb zaworu (3) wstanie bez energii jest otwarty.

Regulator różnicy ciśńień RCB
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.