Regulatory przepływu

Typ RQB –  zawory kołnierzowe
Typ RQBm – zawory mufowe

Regulatory przepływu bezpośredniego działania, utzymują zadane natężene przepływu w zakresie 0,15 do 23 m³/h, w przedziale temperatur od 0°C do 150°C lub gazów niepalnych do 80°C. Wykonanie specjalne regulatora z zaworem kołnierzowym przystosowane jest do regulacji czynnika o temperaturze do 180°C. Regulatory zostały zaprojektowane do regulacji wody zimnej i gorącej oraz gazów niepalnych,

Charakterystyka:

  • regulacja natężenia przepływu
  • instalacja na zasilaniu lub powrocie
  • wysoka jakość regulacji
  • nie wymaga konserwacji

Regulatory przepływu są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (4) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (5). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:
– członu wykonawczego: (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), dławik (2), gniazdo (3), grzyb (4), zespół odciążający (5), wrzeciono zaworu (6);
– członu regulacyjnego: (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (7), wrzeciono siłownika (8), sprężyna (9), dyski siłownika (10), obudowa siłownika (11).

Zasada działania:

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu. Za pomocą dławika (2) ustala się wielkość prześwitu między komorą (A) i (B). Ciśnienie panujące w komorze (A) przekazywane jest za pomocą przewodu impulsowego (7) do komory (C) siłownika.Wartość ciśnienia panującego w komorze (B) poprzez otwory znajdujące się w grzybie (4) przekazywana jest do komory (D). W wyniku utrzymywania stałej różnicy ciśnienia między komorą (C) i (D) utrzymywany jest stały spadek ciśnienia p między komorą (A) i (B). Poprzez utrzymywanie stałego spadku ciśnienia między komorą (A) i (B) utrzymywana jest stała wartość przepływu czynnika przez zawór. Elementem wykonawczym jest grzyb (4). Wielkość regulowanego przepływu ustawia się za pomocą regulacji położenia dławika (2). O wartości różnicy ciśnień Dp decyduje sprężyna (9).

Załączniki

Regulator różnicy ciśńień RCB Regulator różnicy ciśńień RCB mufowy Regulator różnicy ciśńień RQB schemat

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.