Regulatory ciśnienia upustowe

Typ RCRUB – regulatory kołnierzowe
Typ RCRUBm – regulatory mufowe

Upustowe regulatory ciśnienia mają za zadanie utrzymywanie stałego ciśnienie w instalacji w przedziałach 0,2-1,6; 1-2,8; 1-3,5 lub 2,5-7 bar. Regulatory w wersji z zaworem kołnierzowym przystosowane są pracy w temperaturze do 180°C. Wykonanie specjalne zaworu kołnierzowego z uszczelnieniami teflonowymi znajduje zastosowanie w instalacjach o temperaturze roboczej do 200°C. Wersja z zaworami mufowymi może być stosowana regulacji czynnika o temperaturze do 150°C. Zarówno regulatory kołnierzowe i mufowe nadają się do regulacji gazów niepalnych do temperatury 80°C.

Charakterystyka:

  • utrzymuje stałą wartość ciśnienia,
  • instalacja na rurociągach obejściowych,
  • wysoka jakość regulacji,
  • nie wymaga konserwacji,
  • regulacja bez udziału energii zewnętrznej.

Regulatory ciśnienia upustowe są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:

– (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
– (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (6), nakrętka regulacyjna (10), obudowa siłownika (11). członu wykonawczego członu regulacyjnego wrzeciono siłownika (7).

Reduktor ciśnienia RCRB
Reduktor ciśnienia mufowy RCRBm
Reduktor ciśnienia RCRB - budowa
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.