TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Regulatory ciśnienia upustowe

 

Typ RCRUB - regulatory kołnierzowe
Typ RCRUBm - regulatory mufowe

Upustowe regulatory ciśnienia mają za zadanie utrzymywanie stałego ciśnienie w instalacji w przedziałach 0,2-1,6; 1-2,8; 1-3,5 lub 2,5-7 bar. Regulatory w wersji z zaworem kołnierzowym przystosowane są pracy w temperaturze do 180°C. Wykonanie specjalne zaworu kołnierzowego z uszczelnieniami teflonowymi znajduje zastosowanie w instalacjach o temperaturze roboczej do 200°C. Wersja z zaworami mufowymi może być stosowana regulacji czynnika o temperaturze do 150°C. Zarówno regulatory kołnierzowe i mufowe nadają się do regulacji gazów niepalnych do temperatury 80°C.

Charakterystyka:

  • utrzymuje stałą wartość ciśnienia,
  • instalacja na rurociągach obejściowych,
  • wysoka jakość regulacji,
  • nie wymaga konserwacji,
  • regulacja bez udziału energii zewnętrznej.

Regulatory ciśnienia upustowe są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:

- (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
- (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (6), nakrętka regulacyjna (10), obudowa siłownika (11). członu wykonawczego członu regulacyjnego wrzeciono siłownika (7).

Reduktor ciśnienia RCRB Reduktor ciśnienia mufowy RCRBm Reduktor ciśnienia RCRB - budowa

Zasada działania:

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Sygnał sterujący przekazywany jest do komory (B) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (6). Komora (C) połączona jest z atmosferą. Wielkość szczeliny między gniazdem (2) a grzybem (3) zależy od utrzymywania stałej różnicy ciśnień między komorą (B) i (C). Wzrost regulowanego ciśnienia ponad wartość zadaną powoduje otwarcie grzyba (3) do momentu, w którym ciśnienie przekazywane do komory (B) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (9). Wartość ciśnienia ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (10). Grzyb zaworu (3) w stanie bez energii jest zamknięty

Jako zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem pary wodnej na siłownik, należy stosować naczynie kondensacyjne typu NK.

Załączniki:

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone