Reduktory ciśnienia

Typ RCRB – reduktory kołnierzowe
Typ RCRBm – reduktory mufowe

Reduktory ciśnienia bezpośredniego działania utrzymują zadane ciśnienie w przedziale 0,2-1,6 ; 1-2,8 ; 1-3,5 lub 2,5-7 bar. Regulatory z zaworami kołnierzowymi mogą być stosowane do wody zimnej, gorącej, pary wodnej temperaturze do 180°C lub do 200°C w wykonaniu specjalnym. Regulatory z zaworami mufowymi mogą być stosowane do wody o temperaturze do 150°C. Obydwa typy regulatorów nadają się do regulacji gazów niepalnych do temperatury 80°C.

Charakterystyka:

  • wysoka jakość regulacji
  • redukcja ciśnienia za zaworem
  • instalacja na zasilaniu
  • nie wymaga konserwacji
  • regulacja bez udziału energii zewnętrznej

Reduktory ciśnienia są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik przepływający przez zawór. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:
– członu wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
– członu regulacyjnego (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (6), dyski siłownika (7), sprężyny (8), wrzeciono siłownika (9), nakrętka regulacyjna (10), obudowa siłownika (11).

Reduktor ciśnienia RCRB - budowa

 Zasada działania:

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Sygnał sterujący ciśnienia przekazywany jest do komory (B) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (6). Komora (C) nastawnika połączona jest z atmosferą. Wielkość szczeliny między gniazdem (2) a grzybem (3) zależy od utrzymywania stałej różnicy ciśnień między komorą (B) i (C). Wzrost regulowanego ciśnienia ponad wartość zadaną powoduje przymknięcie grzyba (3) do momentu, w którym różnica ciśnień między komorą (B) i (C) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (8). Wartość redukowanego ciśnienia ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (11). Grzyb zaworu (3) w stanie bez energii jest otwarty.

Jako zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem pary wodnej na siłownik, należy stosować naczynie kondensacyjne typu NK.

Załączniki:

Reduktor ciśnienia RCRB
Reduktor ciśnienia mufowy RCRBm
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.