Odnowione uprawnienia

2016-03-11 | Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

Urząd Dozoru Technicznego stwierdza, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TERMEN Spółka Akcyjna, ul. Kościerzyńska 25, 51-411 Wrocław, posiada uprawnienie do:

  • wytwarzania,
  • wytwarzania w zakresie montażu,
  • wykonywania napraw,

zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do niebezpiecznych materiałów ciekłych zapalnych, żrących, trujących.
Uprawnienie UC-28-27-M3-16.pdf

Uprawnienie UC-28-27-N5-16.pdf

Uprawnienie UC-28-27-W5-16.pdf

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.