Stosowanie odmulaczy jest konieczne

2017-06-01 | Filtroodmulniki

Przedstawiona fotografia stosu magnetycznego pochodzącego z filtroodmulnika DN100, uwidacznia sporą ilość paramagnetyków zatrzymanych przez pole magnetyczne. Zanieczyszczenia pozostały w filtroodmulniku, a nie w np. wymienniku. Należy dodać, iż odmulacz pracował niespełna miesiąc w instalacji ciepłowniczej.

Zanieczyszczony stos magnetyczny
Zanieczyszczony stos magnetyczny

Brak filtroodmulnika w instalacji powoduje osadzanie się szlamu i kamienia kotłowego. W wymiennikach skutecznie obniżając ich wydajność. Pompy powodują dodatkowe szumy oraz występuje  prawdopodobieństwo wystąpienia kawitacji. W zaworach i regulatorach może doprowadzić do zniszczenia uszczelnienia zamknięcia gniazdo – grzyb. Zastosowanie filtroodmulnika to niewielki koszt w porównaniu z możliwością wystąpienia ewentualnych awarii i przestojów, spowodowanych zanieczyszczeniami płynącymi przez instalację.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.