Nowe filtroodmulniki TERMEN

2017-11-16 | Filtroodmulniki

Dane techniczne i zasada działania

Nowe filtroodmulniki produkcji TERMEN, wyposażone są w neodymowy stos magnetyczny, zabezpieczony tuleją ochronną. Magnesy neodymowe wytwarzają 10x silniejsze pole magnetyczne w porównaniu do magnesów ferrytowych. Zdaniem stosu magnetycznego jest separacja zanieczyszczeń, cząstek metali  i zatrzymanie frakcji paramagnetycznych unoszonych przez filtrowaną ciecz. Silne pole magnetyczne sprawia, że jest znacznie skuteczniejszy przy zabezpieczeniu armatury kotłowej i innych instalacji.
Konstrukcja filtroodmulnika powoduje skierowanie filtrowanej cieczy w miejsca działania pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnesy neodymowe, gdzie następuje separacja cząstek, które zbierają się i osadzają się na tulei ochronnej. Dzięki temu, zanieczyszczenia nie osiadają bezpośrednio na magnesach i są łatwe do usunięcia.
W przeciwieństwie do filtroodmulników innych producentów, stos nie ma bezpośredniego kontaktu z filtrowaną cieczą i zanieczyszczeniami. Okresowe czyszczenie urządzenia jest wyjątkowo proste, polega na wysunięciu stosu magnetycznego. Zanieczyszczenia zostają ściągnięte przez pole magnetyczne na dno filtroodmulnika i po otwarciu zaworu spustowego usuwane są na zewnątrz. Stos magnetyczny pozostaje czysty i nie wymaga mycia jak w przypadku rozwiązań zanieczyszczenia przylegają bezpośrednio do magnesów.
Największą zaletą najnowszych filtroodmulników TERMEN wyposażonych w magnesy neodymowe, jest uproszczenie operacji okresowego usuwania zanieczyszczeń z urządzenia, która teraz jest bardzo prosta i trwa bardzo krótko, a jednocześnie nie jest wymagane wyłączanie układu. Przy okresowym czyszczeniu przciwprądem filtra siatkowego, rozkręcanie urządzenia też nie jest konieczne.

Oczyszczanie filtroodmulnika
Oczyszczanie filtroodmulnika wyposażonego w neodymowy stos magnetyczny w tulei ochronnej.
Stos neodymowy (nowe) Stos ferrytowy
10x silniejsze pole magnetyczne.W por. do neodymowych, stosunkowo słabe pole magnetyczne.
W tulei ochronnej, magnesy pozostają czyste.Brak osłony, zanieczyszczenia osadzają się bezpośrednio na magnesach, trudne do usunięcia
Czas usunięcia zanieczyszczeń to wyjęcie stosu i odkręcenie zaworu spustowego.Czas oczyszczania filtroodmulnika – zatrzymanie instalacji, zamknięcie zaworów odcinających, rozkręcenie śrub pokrywy dolnej, wyjęcie stosu i wyczyszczenie magnesów, wymiana uszczelki i odwrotne wykonanie wcześniejszy czynności.
Czyszczenie może się odbyć w czasie pracy układu, bez rozkręcania urządzenia.Konieczne wyłączenie systemu, odczekanie do ostygnięcia, rozkręcenie kołnierza lub mufy, wymiana uszczelek.

Porównanie cech nowych neodymowych stosów magnetycznych ze stosami ferrytowymi stosowanymi przez innych producentów.

Separatory zanieczyszczeń w filtroodmulnikach

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.