Dobór urządzeń

Wyniki doboru sprzęgła hydraulicznego

Temperatura wody powrotnej nie może być większa od temperatury zasilania!