Dobór urządzeń

Dobór regulatora różnicy ciśnień i przepływu RCQoB

Max. przepływ czynnika regulowanego przez zawór Q [m3/h]
Ciśnienie zasilania obiektu Pz [bar]
Ciśnienie powrotu obiektu Pp [bar]
Spadek ciśnienia obiektu regulowanego ΔPOR [bar]
Mierniczy spadek ciśnienia ΔPm [bar]
0,2
0,5