Dobór urządzeń

Dobór reduktora ciśnienia RCRB

dla cieczy:

Przepływ czynnika regulowanego przez zawór Q [m3/h]
Ciśnienie czynnika regulowanego przed zaworem P1 [bar]
Ciśnienie czynnika regulowanego za zaworem P2 [bar]

dla pary wodnej:

Przepływ pary przez zawór W [kg/h]
Ciśnienie przed zaworem P1 [bar]
Temperatura przed zaworem T1 [°C]
Ciśnienie za zaworem P2 [bar]