Dobór urządzeń

Dobór regulatora różnicy ciśnień RCB

dla cieczy:

Przepływ czynnika regulowanego przez zawór Q [m3/h]
Ciśnienie zasilania obiektu Pz [bar]
Ciśnienie powrotu obiektu Pp [bar]
Spadek ciśnienia obiektu regulowanego ΔPOR [bar]

dla pary wodnej:

Przepływ pary przez zawór W [kg/h]
Spadek ciśnienia obiektu regulowanego ΔPOR [bar]
Ciśnienie przed zaworem P1 [bar]
Temperatura przed zaworem T1 [°C]
Ciśnienie za zaworem P2 [bar]