Sterownik Siemens

Siemens BUWWe urządzeniach produkowanych przez Termen, został zastosowany sterownik firmy Siemens, wyposażony w panel dotykowy z ekranem LCD.
Wszystkie ważne informacje o temperaturze, ciśnieniu, stanu urządzenia podane są w czytelnej formie, na wyświetlanym schemacie ideowym, a intuicyjna obsługa panelu bardzo ułatwia sterowanie urządzeniem.

Panel Siemens wykorzystany jest w:
urządzeniu do bezobsługowego uzupełniania zładu,
zestawach do automatycznej stabilizacji ciśnienia, uzupełniania i magazynowania nadmiaru czynnika.