Dobór urządzeń

Dobór zaworów bezpieczeństwa ZBMDla układu centralnego ogrzewania zbudowanego w oparciu o wymiennik płytowy

Max ciśnienie w układzie c.o. P1 [bar]
Max ciśnienie sieci cieplnej P2 [bar]
Max temperatura obliczeniowa sieci cieplnej T1 [°C]

Dla układu przygotowania ciepłej wody użytkowej zbudowanego w oparciu o wymiennik płytowy

Max ciśnienie w układzie c.w.u. P1 [bar]
Max ciśnienie sieci cieplnej P2 [bar]
Min temperatura obliczeniowa sieci cieplnej T1 [°C]