Dobór urządzeń

Dobór filtroodmulnika

Dla przepływów w rurociągach instalacji do wartości 1 m/s, filtroodmulniki należy dobierać wg średnicy nominalnej rurociągu.
Przykład: jeśli rurociąg wykonany jest z rury DN65 to należy wybrać filtroodmulnik DN65, np. TerFOM-65. Nie należy przekraczać spadku ciśnienia 0,5 bar.

Wyznaczanie spadku ciśnienia na filtroodmulniku dla wielkości DN15÷200

Filtroodmulnik wykres
Wielkość filtroodmulnika DN

Wielkość przepływu m3/h