Zasady doboru zaworów bezpieczeństwa typu ZBM40

Obowiązujące zależności:

1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
- dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa
- dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
dla instalacji c.w.u.


2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
- dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
 Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa dla instalacji
dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
dla instalacji c.w.u.3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
 Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji


Uwaga: W celu ujednolicenia wzorów, w stosunku do norm przedmiotowych, zmieniono oznaczenia wielkości.

Wielkości i jednostki:

W kg/h - przepustowość zaworu bezpieczeństwa
p1 bar - ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa)
p2 bar - ciśnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p2 = 0)
p3 bar - ciśnienie nominalne sieci cieplnej
ρ kg/m3 - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla max. temperatury obliczeniowej
ρ1 kg/m3 - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla min. temperatury obliczeniowej
αc - współczynnik wypływu zaworu dla wody
α - współczynnik wypływu zaworu dla powietrza
d mm - wymagana średnica gniazda zaworu
d0 mm - średnica gniazda zaworu d0 = 35
A mm2 - powierzchnia przekroju uszkodzenia,
dla wymienników płytowych 0,0001 m2,
dla wymienników pojemnościowych średnica wężownicy
b współczynnik zależny od różnicy ciśnień
p3 - p1 < 5 bar - b = 1 3 1
p3 - p3 > 5 bar - b = 2


zawory bezpieczeństwa

Przykład 1.

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla układu centralnego ogrzewania. Układ zbudowany jest w oparciu o wymiennik płytowy.


Dane:

p1=6 bar max. ciśnieni w układzie c.o.
p3=13 bar max. ciśnienie sieci cieplnej
T1=150°C max. temperatura obliczeniowa sieci cieplnej


Tok postępowania:
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:


1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:


2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa


Z karty katalogowej zaworów bezpieczeństwa ZBM
Dane techniczne / Współczynnik wypływu dla wody
- dla zaworu o ciśnieniu otwarcia 6 bar, odczytano αc=0,22


2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:


3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:


Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa typu ZBM40


Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 Podczas uszkodzenia wymiennika istotnym elementem zabezpieczającym jest zawór bezpieczeństwa, dlatego też należy określić jego wymaganą przepustowość. W zależności od zastosowanego wymiennika ciepła (wymiennik pojemnościowy lub płytowy) określa się powierzchnie uszkodzenia. Korzystając z tablic objętości dla wody należy dla zadanych warunków pracy określić gęstość wody sieciowej.

Ad.2 W tabeli Dane techniczne zaworów bezpieczeństwa opisane są współczynniki wypływu dla wody αc dla poszczególnych ciśnień otwarcia zaworu.

Ad.3 Korzystając z obliczonej średnicy gniazda należy określić wymaganą ilość zaworów bezpieczeństwa w celu uzyskania wymaganej przepustowości.


zawory bezpieczeństwa wymiennik płytowy


Przykład 2.
Dobrać zawór bezpieczeństwa dla układu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ zbudowany jest w oparciu o wymiennik płytowy.


Dane:

p1=6 bar max. ciśnieni w układzie cwu
p3=16 bar max. ciśnienie sieci cieplnej
T1=65°C min. temperatura obliczeniowa sieci cieplnej


Tok postępowania:
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:


wymagana ilość zaworów2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:


Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:


Z karty katalogowej zaworów bezpieczeństwa ZBM
Dane techniczne / Współczynnik wypływu dla powietrza
- dla zaworu o ciśnieniu otwarcia 6 bar, odczytano α=0,32


Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:


3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:

Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
Dobrano trzy zawory bezpieczeństwa typu ZBM40


Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 Podczas uszkodzenia wymiennika istotnym elementem zabezpieczającym jest zawór bezpieczeństwa, dlatego też należy określić jego wymaganą przepustowość. W zależności od zastosowanego wymiennika ciepła (wymiennik pojemnościowy lub płytowy) określa się powierzchnie uszkodzenia. Korzystając z tablic objętości dla wody należy dla zadanych warunków pracy określić gęstość wody sieciowej.

Ad.2 W tabeli Dane techniczne zaworów bezpieczeństwa opisane są współczynniki wypływu dla powietrza α dla poszczególnych ciśnień otwarcia zaworu.

Ad.3 Korzystając z obliczonej średnicy gniazda należy określić wymaganą ilość zaworów bezpieczeństwa w celu uzyskania wymaganej przepustowości.


Program doboru zaworów bezpieczeństwa.