Uprawnienie do wytwarzania zbiorników do materiałów niebezpiecznych

Odnowione uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego stwierdza, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TERMEN Spółka Akcyjna, ul. Kościerzyńska 25, 51-411 Wrocław, posiada uprawnienie do: wytwarzania, wytwarzania w […]