Termen

21 postów

Izolacja sprzęgła hydraulicznego SP

Otuliny izolacyjne Izopur

PRODUKT ARCHIWALNY Otuliny izolacyjne Izopur mają postać połówki cylindra. Kompletną izolację odcinka rurociągu lub urządzenia stanowią dwie złożone otuliny. Otuliny mają odpowiednio ukształtowane styki wzdłużne […]

Deklaracje i poświadczenia

Wzory deklaracji i poświadczeń wytwórcy zbiorników ciśnieniowych (odmulacze, sprzęgła, stabilizatory), są dostępne do pobrania. Wzory dokumentów na  filtroodmulniki i sprzęgła hydrauliczne są skompresowane i po […]

DTR

Instrukcje eksploatacji (DTR)

Dla zapewnienia jak najdłuższego okresu bezawaryjnej eksploatacji urządzeń, spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, konieczne jest prawidłowe zamontowanie urządzenia oraz okresowe sprawdzenia […]

Gwarancja 3 lata

Gwarancja 3 lata

Szanowni Klienci. Nasze urządzenia spełniają najwyższe wymagania jakościowe i dlatego jesteśmy pewni niezawodności naszych produktów. Od 1 stycznia 2016 roku, na produkowane przez nas wyroby udzielamy nieodpłatnej […]

Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMEN S.A. jest firmą zajmującą się produkcją urządzeń dla ciepłownictwa chłodnictwa i klimatyzacji. Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące […]

Rysunki techniczne CAD

Dla Projektantów – rysunki techniczne cad filtroodmulników i sprzęgieł hydraulicznych w formacie DWG. Pliki odmulaczy wszystkich typów do pobrania są tu. Pliki sprzęgieł hydraulicznych SP, […]