Termen

17 postów

Budowa filtroodmulnika DN25-60

Rysunki AutoCad w wersji 2007

W odpowiedzi na liczne prośby, udostępniamy rysunki techniczne odmulaczy i sprzęgieł hydraulicznych oraz stabilizatorów SCWA w formacie DWG zgodnym w wersją oprogramowania AutoCAD2007 AutoDesk.Pliki w […]

Poświadczenie UDT

Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT Nr 1433 stwierdza, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TERMEN Spółka Akcyjna, spełnia wymagania modułu B, F, G w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych […]

Izolacja sprzęgła hydraulicznego SP

Otuliny izolacyjne Izopur

PRODUKT ARCHIWALNY Otuliny izolacyjne Izopur mają postać połówki cylindra. Kompletną izolację odcinka rurociągu lub urządzenia stanowią dwie złożone otuliny. Otuliny mają odpowiednio ukształtowane styki wzdłużne […]

Deklaracje i poświadczenia

Wzory deklaracji i poświadczeń wytwórcy zbiorników ciśnieniowych (odmulacze, sprzęgła, stabilizatory), są dostępne do pobrania. Wzory dokumentów na  filtroodmulniki i sprzęgła hydrauliczne są skompresowane i po […]

DTR

Instrukcje eksploatacji (DTR)

Dla zapewnienia jak najdłuższego okresu bezawaryjnej eksploatacji urządzeń, spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, konieczne jest prawidłowe zamontowanie urządzenia oraz okresowe sprawdzenia […]